تفاهم نامه همکاری میان مجله «مطالعات قرآن و حدیث» با انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

پیرو مذاکرات صورت گرفته میان مسئولین دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به عنوان صاحب امتیاز مجله علمی «مطالعات قرآن و حدیث» با مسئولین انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران، تفاهم نامه ای جهت انجام همکاری های مشترک میان این دو مجموعه علمی منعقد شده است.