فراخوان مقالات علمی پژوهشی

دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در راستای اعتلا و ارتقای دانش‌های اسلامی، به­ ویژه مباحث مرتبط با حوزه علوم قرآن و حدیث، از کلیه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا مقالات علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال کنند.

 

اولویت‌های پژوهشی:

  1. پژوهش‌های فرامعرفتی و میان رشته‌ای علوم اسلامی
  2. فهم و درک معانی قرآن کریم؛ با عنایت به مباحث میان رشته‌ای (زبان شناسی، معناشناسی و مردم­ شناسی)
  3. روش­ شناسی تفسیر به­ ویژه در حوزه تفسیر معاصر
  4. پاسخگویی به شبهات حوزه فرهنگ و معارف اسلامی
  5. طراحی چارچوب‌های نظری، الگوها و روش‌های مناسب تبلیغی جهت صیانت و ترویج معارف اسلامی
  6. مباحث تفسیری؛ با عنایت به نیازهای عصر حاضر و توسعه روش‌ها
  7. تاریخ مصحف شریف و قرائات با تکیه بر حوزه ایران و تشیع
  8. فقه الحدیث؛ با عنایت به مباحث میان رشته‌ای معناشناسی
  9. توسعه روش‌های نقد حدیث؛ با عنایت به نقد متن­ محور
  10. تاریخ تدوین و سبک‌های تدوین در حدیث

 

نحوره ارسال مقاله:

علاقه­ مندان می‌توانند فایل الکترونیکی مقاله را از طریق همین سامانه برای دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث ارسال کنند.

 

لازم به تذکر است صرفاً مقالاتی در اولویت ارزیابی قرار می گیرند که بر اساس شیوه نامه مجله نگارش یافته و فرایند ثبت نام آنها در سامانه تکمیل شده باشد.

 

.