سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 قابل توجه متقاضیان نسخه چاپی مجله

 

برای تهیه نسخه کاغذی نشریه با مسئول واحد فروش جناب آقای محمد رضایی مقدم تماس بگیرید

09360707657