اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2606
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 2304
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1886

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 505986
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 321405
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 287 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 37 روز
درصد پذیرش 7 %