اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2297
تعداد پذیرش 150
تعداد عدم پذیرش 2027

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 249
تعداد مشاهده مقاله 472026
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 308242
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 287 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 7 %