اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2509
تعداد پذیرش 168
تعداد عدم پذیرش 2225
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1825

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 486308
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 314394
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 287 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 7 %