اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2389
تعداد پذیرش 164
تعداد عدم پذیرش 2112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1718

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 255
تعداد مشاهده مقاله 465175
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 306592
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 7 %