اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2196
تعداد پذیرش 145
تعداد عدم پذیرش 1941

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 465606
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 302594
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 7 %