اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2242
تعداد پذیرش 152
تعداد عدم پذیرش 1981

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 249
تعداد مشاهده مقاله 467614
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 305222
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 290 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز
درصد پذیرش 7 %