دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تیر 1398، صفحه 1-290 
روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر

صفحه 201-225

10.30497/quran.2019.2478

زهرا حاجی عسگری؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی


رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان

صفحه 227-238

10.30497/quran.2019.2479

نهله غروی؛ سید تقی آل محمد؛ محسن فریادرس؛ مهدی کامران