نمایه نویسندگان

آ

 • آل محمد، سید تقی رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]

ا

 • احدیان، مریم کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 137-168]
 • احمدزاده، سید مصطفی چیستیِ ایمان در قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 135-164]
 • ایزدی، مهدی گفتاری پیرامون حوزه‌های حدیثی مغفول در تفسیر قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 239-262]
 • اسماعیلی، سید محمد بررسی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره تغنی در قرائت قرآن [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
 • اکبرزاده، احمد اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]
 • امرایی، محمدحسن واکاوی تحلیلی روش شناسی تعابیر کنایی در فرایند ترجمه حدّاد عادل [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 269-292]
 • اورنگی، طیبه رسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه ها [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 165-199]

پ

 • پیروزفر، سهیلا گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 169-198]

ج

 • جلالی، مهدی معناشناسی تاریخی مفهوم «نوادر» و ابهام‌ زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 199-224]
 • جوینی پور، سیما گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 169-198]

ح

 • حاجی عسگری، زهرا روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 201-225]
 • حاصلی ایرانشاهی، رحیم بررسی علت استغفار حضرت داوود(ع) در آیة «وَ ظَنَّ داوود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ...» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]
 • حجتی، سید محمد باقر تحلیل انتقادی ادلّه جرج طرابیشی در نفی جهان‌شمولی رسالت پیامبر اکرم(ص) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • حجتی، سید محمد باقر رسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه ها [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 165-199]
 • حسین گلزار، مریم معناشناسی تاریخی مفهوم «نوادر» و ابهام‌ زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 199-224]
 • حسومبی، ولی الله تحلیل کارکرد افعال حرکتی در قرآن کریم با رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 103-133]

خ

 • خیراندیش، ابوذر راهبردهای حل بحران های فرهنگی ـ اجتماعی جاهلیت از منظر قرآن و حدیث [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-136]

د

 • دیاری بیدگلی، محمد تقی راهبردهای حل بحران های فرهنگی ـ اجتماعی جاهلیت از منظر قرآن و حدیث [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-136]
 • دهقانپور، علیرضا پژوهشی پیرامون انواع جدیدی از مغالطه در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 83-101]

ر

ش

 • شجاعی، طاهره سادات معناشناسی واژگان نظام خویشاوندی در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 263-288]
 • شکوری، مجتبی تحلیل روایت‌ شناسی ساختاری مکالمات میان مستکبرین و پیروان آنها در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 53-78]

ص

 • صادقی گل، بهناز پژوهشی پیرامون انواع جدیدی از مغالطه در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 83-101]

ض

 • ضیاءفر، حامد واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 293-314]

ط

 • طباطبایی، سید کاظم معناشناسی تاریخی مفهوم «نوادر» و ابهام‌ زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 199-224]

ع

 • عبد اله زاده، علی گفتاری پیرامون حوزه‌های حدیثی مغفول در تفسیر قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 239-262]
 • عترت دوست، محمد تحلیل محتوای کیفی شبکه معنایی «قدرت»؛ تلاشی برای فهم الگوی «قدرت نرم» در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 79-110]
 • عیوضی، حیدر آیا خدا تِفیلین می‌بندد؟ تحلیل بینامتنی آیه «قالَتِ الیَهودُ یَدُ اللهِ مَغلولَةٌ» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

غ

 • غروی، نهله رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]

ف

 • فتاحی زاده، فتحیه روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 201-225]
 • فریادرس، محسن رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]
 • فقهی‌زاده، عبدالهادی اشتداد پذیری «علم» در پرتو نشانه‌شناسی «قوم یعلمون» در سورة فصّلت (بر مبنای نشانه‌شناختی گریماس) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]

ق

 • قیصری، حبیبه اشتداد پذیری «علم» در پرتو نشانه‌شناسی «قوم یعلمون» در سورة فصّلت (بر مبنای نشانه‌شناختی گریماس) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]

ک

 • کامران، مهدی رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]
 • کهن ترابی، میثم اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]

م

 • میرخالقداد، فاطمه تحلیل کارکرد افعال حرکتی در قرآن کریم با رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 103-133]
 • مسجدی، فاطمه تحلیل انتقادی ادلّه جرج طرابیشی در نفی جهان‌شمولی رسالت پیامبر اکرم(ص) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • معتمد لنگرودی، فرشته روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 201-225]
 • مهریزی، مهدی تحلیل انتقادی ادلّه جرج طرابیشی در نفی جهان‌شمولی رسالت پیامبر اکرم(ص) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • مهریزی، مهدی رسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه ها [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 165-199]
 • مومنی، عابدین واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 293-314]

ن

 • نیازی، شهریار معناشناسی واژگان نظام خویشاوندی در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 263-288]
 • نجفی، روح الله نقش مصحف «عبدالله بن مسعود» در شکل‌گیری و حجّت‌ یابی قرائت‌های کوفه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 251-268]
 • نقی پورفر، ولی الله بررسی علت استغفار حضرت داوود(ع) در آیة «وَ ظَنَّ داوود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ...» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]