نمایه نویسندگان

آ

 • آب یاری، مرضیه بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 5-30]
 • آخوندی، علی اصغر بررسی ساختارشناسانه و تحلیل آماری فواصل قرآنی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 53-80]
 • آرام، محمدرضا اصول مواجهه با انواع متکدیان، بر اساس آموزه های قرآن و احادیث [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • آزادی، پرویز بررسی جایگاه، اهمیت و اعتبارسنجی کتاب «کمال الدین و تمام النعمه» [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 151-179]
 • آزادی، پرویز نقد و بررسی نظرات مستشرقان در خصوص شخصیت زید بن ثابت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 187-218]
 • آزادی، پرویز ارزیابی کمیّت‌گرایی سیوطی در تبیین موضوع قرائت قرآن؛ مطالعه موردی نوع سی و پنج الاتقان فی علوم القرآن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-32]
 • آقایارلو، حسین تناقض‌ نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کریم [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-158]
 • آل محمد، سید تقی رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]

ا

 • ایازی، سید محمد علی کرامت ذاتی انسان در قرآن کریم و چالش‌ های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 219-242]
 • ایازی، سید محمد علی تحلیل مقایسه‌ای سیر تطور منابع جامع علوم قرآن از قرن اول تا دوران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 163-202]
 • ابریشمی، سمانه بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-98]
 • احدیان، مریم کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 137-168]
 • احسانی، کیوان تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون «تفسیر به رأی» [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 79-107]
 • احمدی، محمدنبی کاربرد تحلیل های معناشناختی در شناسایی تغییرات ‏ساختاری واژگان قرآنی (مطالعه موردی: سوره مبارکه اعراف) [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • احمدی، مهدی جایگاه سنت در مقام استدلال [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 175-198]
 • احمدزاده، سید مصطفی چیستیِ ایمان در قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 135-164]
 • احمدنژاد ‏، امیر پژوهشی دربارۀ منع ورود مشرکان به مکه در پرتو آخرمانَزَل بودن سورۀ مائده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-103]
 • اخوان کاظمی، بهرام امنیت اقتصادی و راهکارهای تأمین آن در آموزه‌های قرآنی و روایی [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 183-215]
 • اخوان مقدم، زهره نقد تفسیری تطبیقی وقف تعَسُّف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 77-102]
 • اخوان مقدم، زهره ضرورت، ماهیت و روش استنطاق از منظر روایات اهل بیت(ع)‏ ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 103-126]
 • اخوان مقدم، زهره معناداریِ بخشی از آیه یا آیات، هم در سیاق و هم خارج از سیاق [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 137-164]
 • ارشادی، عین الله جایگاه مقدسات در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 117-128]
 • ایروانی، مرتضی بررسی تاریخی «قرائة العامة» و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 159-186]
 • ایزدی، مهدی ارزیابی ادله موافقان و مخالفان روش تفسیر علمی قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 31-62]
 • ایزدی، مهدی مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 5-40]
 • ایزدی، مهدی ملاک های نقد متن حدیث براساس منابع روایی فریقین [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 5-26]
 • ایزدی، مهدی سیاق و سباق، در مکتب تفسیری علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • ایزدی، مهدی روش‌شناسی زرکشی در البرهان و مقایسه آن با روش سیوطی در الاتقان [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 71-97]
 • ایزدی، مهدی پی جویی خانواده و کارکردهای تربیتی آن در آموزه‌های امام سجاد (ع)‏ با تأکید بر شیوه‌های انحراف زدایی و فضیلت افزایی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-68]
 • ایزدی، مهدی ضرورت، ماهیت و روش استنطاق از منظر روایات اهل بیت(ع)‏ ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 103-126]
 • ایزدی، مهدی نقد و فهم روایات منقول از امام صادق (علیه السلام) در مسأله «تحریف»‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 151-168]
 • ایزدی، مهدی نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه «ابو تراب» [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-202]
 • ایزدی، مهدی توجه به سبب صدور به مثابه روشی برای نقد شروح نهج البلاغه [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 69-96]
 • ایزدی، مهدی مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 149-184]
 • ایزدی، مهدی صحت احادیث «الکافی»؛ مقایسه و نقد دیدگاه سه حدیث پژوه معاصر ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 205-230]
 • ایزدی، مهدی نقش آیات تعلیل در سوره احزاب [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 239-259]
 • ایزدی، مهدی گفتاری پیرامون حوزه‌های حدیثی مغفول در تفسیر قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 239-262]
 • ایزدی، مهدی اختلاف آراء تفسیری المیزان و تسنیم در اجرای روش تفسیر قرآن به قرآن [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • ایزدی، مهدی جریان نوگرای فهم قرآن کریم در تونس؛ مطالعه موردی: نقد و بررسی روش تفسیری محمد طالبی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 77-101]
 • اسدیان، داود بررسی تحلیلی ـ استقرائی أهمّ قواعد دانش وجوه و نظائر [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 23-49]
 • اسعدی، سوده معناشناسی مفهوم حبط در قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 67-96]
 • اسعدی، سوده بررسی مفهوم «یقظه» از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری با بهره‌گیری از قرآن کریم ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 29-52]
 • اسماعیلی، سید محمد بررسی دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره تغنی در قرائت قرآن [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-26]
 • اشرفی، عباس مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 169-204]
 • اشرفی، عباس فرآیند نتیجه گیری مستشرقان در مسائل تاریخ قرآن [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-67]
 • افتخاری، اصغر ‏«صلح» و «سلم» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 53-78]
 • افراشی، آزیتا فرآیند انسجام میان استعاره‌های مفهومی قرآن کریم [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 307-327]
 • افشاری، نجیمه شیخ طوسی و روش های نقد حدیث در تهذیبین [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 97-118]
 • اکبری، رضا بازخوانی نظریه شهید صدر در تفسیر موضوعی قرآن کریم با تکیه بر اندیشه هرمنوتیکی گادامر [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 37-61]
 • اکبری، عمیدرضا تحلیلی از گزارش‌های تازه یاب شامی در مورد کاتب نعمانی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 109-127]
 • اکبری، عمیدرضا نقش اختلاف نُسَخ در گوناگونی برداشت‌ها: مطالعه موردی حدیث «علیّ ممسوس فی ذات الله» [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 263-287]
 • اکبرزاده، احمد اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]
 • اکبرنژاد، مهدی نقد انواع نگرش‌ها به رابطه دین و نیازهای انسان بر اساس قرآن کریم ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 27-48]
 • اکبرنژاد، مهدی بررسی چگونگی تأثیر اختلاف قرائات‌ در برداشت‌های تفسیری مجمع البیان ‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-124]
 • امامی، سید مجید الگوی جامع فرهنگ قرآنی و تبیین نقش آن در تغییرات فرهنگی جامعه اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای (مدظلّه العالی) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 31-60]
 • امانی، رضا چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در فرایند ترجمه [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 139-168]
 • امانلو، مسعود توجه به سبب صدور به مثابه روشی برای نقد شروح نهج البلاغه [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 69-96]
 • امرایی، رحیم تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَه»‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 5-28]
 • امرایی، محمدحسن واکاوی تحلیلی روش شناسی تعابیر کنایی در فرایند ترجمه حدّاد عادل [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 269-292]
 • امرائی، محمدحسن کارکرد عناصر انسجام غیر ساختاری در دعای هجدهم صحیفه سجادیه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 247-270]
 • امینی، مریم تحلیل عوامل شکوفایی تفسیر وجودی در دوره معاصر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 81-106]
 • امین ناجی، محمد هادی اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 117-143]
 • اهوارکی، زهره علوم مقدماتی برای کشف حکمت تفاوت آیات مشـابه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 31-55]
 • اورنگی، طیبه رسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه ها [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 165-199]
 • اولادقباد، بهاره ساختار تعاملات مدیریتی حاکمان از رهگذر تحلیل محتوای نامه 53 نهج البلاغه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 167-192]

ب

 • بابایی، علی اکبر رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تأکید بر روایت حفص از عاصم [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 233-263]
 • بابازاده، حمیده تحلیل محتوای مکاتبات و مذاکرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا و تخریج مدل منطقی آن [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 135-168]
 • باقری بهلوی، فاطمه ارزیابی کمیّت‌گرایی سیوطی در تبیین موضوع قرائت قرآن؛ مطالعه موردی نوع سی و پنج الاتقان فی علوم القرآن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-32]
 • براری، سوسن مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 169-204]
 • برومند پور، انسیه ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق «رجال اعراف» با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسیری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 5-30]
 • بستانی، قاسم گونه‌شناسی روش‌های تفسیری امام علی(ع) نزد اهل سنت [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-115]
 • بستانی، قاسم کاربرد روش‌های معناشناسی نوین در پژوهش‌های قرآنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 165-186]
 • بستانی، قاسم سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 137-167]
 • بشارتی، زهرا فرآیند نتیجه گیری مستشرقان در مسائل تاریخ قرآن [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 31-67]
 • بشیر، حسن تحلیل گفتمان آیه تبلیغ در خطبه غدیر به روش عملیاتی تحلیل گفتمان پدام [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 107-128]
 • بشیری، مجید بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • بشیرزاده، صادق نقش جریان تاریخی تدلیس سندی در بازیابی روایات امام صادق (علیه السلام) از جوامع روایی اهل سنت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 289-320]
 • بنایی، هاجر نقد روایتی مبنی بر غضب پیامبر اکرم(ص) بر حضرت زهرا(س) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 97-126]
 • بهارزاده، پروین فرآیند انسجام میان استعاره‌های مفهومی قرآن کریم [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 307-327]
 • بهرامی، حمزه علی تحلیل انتقادی منابع و مراجع تفسیری سلفیان ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 115-145]

پ

 • پارسائیان، محمد هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معنایی آیات قرآن کریم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 229-256]
 • پاکتچی، احمد اِهلال‌ به مثابة شاخص در مطالعة پیوستار فرهنگی جاهلی- قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 5-28]
 • پاکتچی، احمد ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-26]
 • پاکتچی، احمد الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 35-71]
 • پاکتچی، احمد تنوع معنایی «عزم» نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونه‌ها ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 147-175]
 • پاکتچی، احمد بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-92]
 • پاکروان، مهدیه بازخوانی زمینه محور - متن محور آیات آغازین سورۀ توبه در مسئلۀ جهاد ابتدایی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 53-76]
 • پرچم، اعظم نقش وفاق خانواده در نهادینه ‌شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 177-203]
 • پیروانی نیا، پگاه تحلیل محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان توجه به قرآن و مفاهیم قرآنی ‏ [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 169-189]
 • پیروانی نیا، پونه تحلیل محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان توجه به قرآن و مفاهیم قرآنی ‏ [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 169-189]
 • پیروزفر، سهیلا گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 169-198]
 • پهلوان، منصور قرآن و شبهات یهودیان [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 69-112]
 • پوربرات، علیرضا بررسی روایی علل فقدان نام ائمه اطهار (ع) در قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-43]

ت

 • تاجیک، الهه حوزه معنایی «شکر» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 197-220]
 • تالی طبسی، مرضیه تحلیل گفتمان آیه تبلیغ در خطبه غدیر به روش عملیاتی تحلیل گفتمان پدام [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 107-128]
 • تجار، شیوا اعتبار‌سنجی حدیث دالّ بر تطابق آیۀ «کهیعص» با واقعۀ عاشورا [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 25-51]
 • تجری، محمدعلی بررسی شاخصه‌های رخداد زبانی قرآن در دوگانۀ «گفتار/نوشتار» با تأکید بر احادیث اهل بیت(ع) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 133-157]
 • تقی‌ زاده داوری، محمود تمثیل‌ های جامعه‌ شناسانه در نصوص اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 5-35]
 • تقویان، عباس تفسیر به رأی؛ چیستی و چرایی [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 53-68]
 • تهامی، فاطمه سادات معناشناسی ساختگرای مفهوم «سیّئه» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 271-301]

ث

 • ثقفیان، علی تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ی پژوهش‌های ریشه‌شناسی واژگان قرآن‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-28]

ج

 • جاج کاظمیان، محسن تمایز روح و نفس در قرآن کریم و روایات [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]
 • جانیپور، محمد بررسی پیشینه و انگیزه های مستشرقین از پرداختن به موضوع اختلاف قرائات قرآنی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 5-41]
 • جانی پور، محمد بررسی مفهومی و مصداقی برکت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 41-68]
 • جانی پور، محمد جایگاه نماز در اندیشه امام رضا(علیه السلام) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 187-211]
 • جانی پور، محمد نقد و بررسی نظرات مستشرقان در خصوص شخصیت زید بن ثابت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 187-218]
 • جانی پور، محمد تأثیرات جریان مدینه محوری در گسترش و ترویج برخی قرائات قرآنی [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 91-114]
 • جزائری، سید حمید ارزیابی و نقد پنداره‌ وجود آیات مخالف علم و مطابق با باورداشت مخاطبان عصر نزول [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • جعفرنژاد، محمد گونه‌شناسی روش‌های تفسیری امام علی(ع) نزد اهل سنت [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-115]
 • جلالی، مهدی بررسی تحولات در خوانش از مفهوم «انتظار فرج» در دوران غیبت کبری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 91-116]
 • جلالی، مهدی بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 127-158]
 • جلالی، مهدی معناشناسی تاریخی مفهوم «نوادر» و ابهام‌ زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 199-224]
 • جلالی کندری، سهیلا گونه‌های روایات تفسیری امام سجّاد(ع) در حوزه تعیین مصداق [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 27-66]
 • جلالی کندری، سهیلا مفهوم شناسی بصیرت توحیدی در نظام معنایی قرآن کریم با رویکردی بر تفاسیر عرفانی ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 5-25]
 • جمالی، حامد روش‌شناسی زرکشی در البرهان و مقایسه آن با روش سیوطی در الاتقان [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 71-97]
 • جمشیدی راد، محمد صادق اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 117-143]
 • جهانگیر فیض آبادی، احمد تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 99-128]
 • جهانگیر فیض آبادی، احمد تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح» [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 67-95]
 • جوینی پور، سیما گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 169-198]

چ

 • چیت سازیان، مرتضی تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 129-165]
 • چینی فروشان، طاهره نقش آیات تعلیل در سوره احزاب [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 239-259]

ح

 • حاج اسماعیلی، محمدرضا بررسی تطبیقی معنای واژه‌های قرآنی در روایات امامیه و فرهنگ‌های واژگانی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-32]
 • حاجی اسماعیلی، محمّدرضا نوگرایی در دانش تفسیر و بررسی دلایل آن [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 119-140]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 27-52]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا نقش پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 79-102]
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا رهیافت‌های همگرایانه در نگاه قرآن کریم با تأکید بر آراء تفسیری مفسران از آیه 9 سوره حجرات [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 287-306]
 • حاجی عسگری، زهرا روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 201-225]
 • حاصلی ایرانشاهی، رحیم بررسی علت استغفار حضرت داوود(ع) در آیة «وَ ظَنَّ داوود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ...» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]
 • حبیب‌اللهی، مهدی بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 63-89]
 • حبیبی مهر، علی اکبر روش‌های نقد لفظی متن حدیث در جواهر الکلام [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 103-131]
 • حجازی، سیده شیرین فرآیند انسجام میان استعاره‌های مفهومی قرآن کریم [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 307-327]
 • حجتی، سید محمد باقر ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 5-37]
 • حجتی، سید محمد باقر تحلیل انتقادی ادلّه جرج طرابیشی در نفی جهان‌شمولی رسالت پیامبر اکرم(ص) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • حجتی، سید محمد باقر رسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه ها [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 165-199]
 • حیدری، اکرم تأثیر حکومت‌ها و عقاید عامه‌ مردم بر شکل‌گیری تدلیس در حدیث [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 93-110]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمد علی علل پیدایش آیات مستثنیات سورة أنعام [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 191-214]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمد علی واکاوی کیفیت نزول سوره علق به صورت پیوسته یا گسسته [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 297-323]
 • حسینی، اعظم السادات داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 27-52]
 • حسینی، اعظم السادات تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 35-76]
 • حسینی، بی بی زینب بررسی تاریخی «قرائة العامة» و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 159-186]
 • حسینی، بی بی زینب نقش جریان تاریخی تدلیس سندی در بازیابی روایات امام صادق (علیه السلام) از جوامع روایی اهل سنت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 289-320]
 • حسین گلزار، مریم معناشناسی تاریخی مفهوم «نوادر» و ابهام‌ زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 199-224]
 • حسین نژاد، سید مجتبی دعائم الاسلام از ورای دیدگاه ها ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 177-204]
 • حسنوند، صحبت اله عوامل بیگانگی اجتماعی میان امام علی(ع) و مردم زمانه در نهج البلاغه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 219-246]
 • حسومبی، ولی الله تحلیل کارکرد افعال حرکتی در قرآن کریم با رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 103-133]
 • حقیقت قره قشلاقی، لیلا حوزه‌های تمکّن ابلیس در خصوص انبیاء و اولیاء از دیدگاه علّامه طباطبایی ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 149-167]
 • حمادی، الهام واکاوی کیفیت نزول سوره علق به صورت پیوسته یا گسسته [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 297-323]
 • حمیدیان، حمید تحلیل عوامل شکوفایی تفسیر وجودی در دوره معاصر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 81-106]

خ

 • خانی، محمد رضا ارزیابی و نقد پنداره‌ وجود آیات مخالف علم و مطابق با باورداشت مخاطبان عصر نزول [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • خانی (مهروش، حامد (فرهنگ) تاریخ انگارۀ ذِکر در فرهنگ اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 43-78]
 • خانی (مهروش)، حامد (فرهنگ) در جستجوی حُلوانی، مؤلف «نزهة الناظر و تنبیه الخاطر» ‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 55-80]
 • خراسانی، زهرا اعتبارسنجی و بررسی گفتمانی روایت «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِى النَّارِ» [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 27-51]
 • خیراندیش، ابوذر راهبردهای حل بحران های فرهنگی ـ اجتماعی جاهلیت از منظر قرآن و حدیث [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-136]
 • خوانین زاده، محمد علی بازخوانی دیدگاه‌ های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق «ربّ» [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-68]
 • خوانین زاده، محمدعلی معناشناسی ساختگرای مفهوم «سیّئه» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 271-301]
 • خوش منش، ابوالفضل تفسیر آیت‌الله طالقانی، خطابی فرهیخته و قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 55-93]

د

 • دیاری بیدگلی، محمد تقی راهبردهای حل بحران های فرهنگی ـ اجتماعی جاهلیت از منظر قرآن و حدیث [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 111-136]
 • دانایی فرد، حسن مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 243-269]
 • درزی، قاسم الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 35-71]
 • دل افکار، علیرضا بررسی تحلیلی ـ استقرائی أهمّ قواعد دانش وجوه و نظائر [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 23-49]
 • دلبری، سید علی روش‌های نقد لفظی متن حدیث در جواهر الکلام [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 103-131]
 • دلشاد تهرانی، مصطفی بررسی مفهوم «یقظه» از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری با بهره‌گیری از قرآن کریم ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 29-52]
 • دیمه کار گراب، محسن بن‌‏ مایه‏‏‏ های کلامی مهدویت در قصص قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 33-65]
 • دیمه کار گراب، محسن اعتبارسنجی و بررسی گفتمانی روایت «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِى النَّارِ» [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 27-51]
 • دهقانپور، علیرضا پژوهشی پیرامون انواع جدیدی از مغالطه در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 83-101]
 • دهقانی فارسانی، یونس بررسی تحولات در خوانش از مفهوم «انتظار فرج» در دوران غیبت کبری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 91-116]

ذ

 • ذهبی، فاطمه گامی به سوی تحلیل محتوای آیات قرآن از منظر روان شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 57-76]
 • ذوقی، امیر نگره‌ای جدید دربارة انسجام متنیِ سوره‌های قرآن کریم ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 151-177]

ر

 • راد، علی گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامتِ وصایتی"‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 169-203]
 • ربیعی، محمدرضا بررسی ساختارشناسانه و تحلیل آماری فواصل قرآنی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 53-80]
 • رجبی، محسن تحلیل گفتمان آیه تبلیغ در خطبه غدیر به روش عملیاتی تحلیل گفتمان پدام [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 107-128]
 • رجب‌ زاده، شیرین نگرش علامه طباطبایی به روایات ترتیب نزول [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-53]
 • رحیمی، سجاد نقش پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 79-102]
 • رحمانی، فاطمه مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 243-269]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم واکاوی مذهب و روایات «حسن بن صالح» در کتب امامیه [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 53-85]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم بررسی شاخصه‌های رخداد زبانی قرآن در دوگانۀ «گفتار/نوشتار» با تأکید بر احادیث اهل بیت(ع) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 133-157]
 • رستگار، پرویز بررسی روایی علل فقدان نام ائمه اطهار (ع) در قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-43]
 • رستگار، پرویز تأثیر حکومت‌ها و عقاید عامه‌ مردم بر شکل‌گیری تدلیس در حدیث [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 93-110]
 • رستمی، محمد حسن بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 69-98]
 • رستمی، محمد حسن بن‌‏ مایه‏‏‏ های کلامی مهدویت در قصص قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 33-65]
 • رضایی اصفهانی، محمدعلی تبیین مبانی تفسیر روانشناختی قرآن کریم [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 53-73]
 • رضاداد، علیه نقش جریان تاریخی تدلیس سندی در بازیابی روایات امام صادق (علیه السلام) از جوامع روایی اهل سنت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 289-320]
 • رضایی کهنمویی، علی مُفاد آیات وعید بنی‌اسرائیل در سوره اسراء [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 225-250]
 • رضایی مقدم، محمد گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 109-136]
 • رضایی هفتادر، حسن تحلیل و نقد آرای جان برتن درباره تدوین قرآن [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 155-181]
 • رضائی اصفهانی، محمدعلی تناقض‌ نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کریم [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-158]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 137-168]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 201-225]
 • رضی خان، جعفر رویکردهای نوین تفسیری در شبه قاره هند؛ نقد و بررسی تفسیر «ترجمان القرآن» [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 183-200]
 • رضوان خواه، سلمان بررسی ذکر و یاد خدا به عنوان یکی از شاخصه‌های انس با قرآن و تأثیر آن در تربیت اخلاقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 129-157]
 • رضوان خواه، سلمان احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 181-213]
 • رفعت، محسن تحلیل انتقادی دلالت اصطلاح «الخلفاء الراشدون» در روایات فریقین [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]
 • رفعت، محسن تحلیل انتقادی احادیث مهریه معنوی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-106]
 • رمضانی، حسین علی ابعاد مختلف تحقیق و پژوهش در آموزه های دینی با رویکرد مفهوم شناسی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 205-237]
 • رهنما، هادی حوزۀ معنایی نام‌های گناه در قرآن کریم و نقد ترجمه‌های فارسی بر اساس آن [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 113-147]
 • روحی برندق، کاووس ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق «رجال اعراف» با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسیری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 5-30]
 • روشنایی، پرهام الگوی جامع فرهنگ قرآنی و تبیین نقش آن در تغییرات فرهنگی جامعه اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای (مدظلّه العالی) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 31-60]

ز

 • زارع زردینی، احمد تحلیل عوامل شکوفایی تفسیر وجودی در دوره معاصر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 81-106]
 • زارع زردینی، احمد روابط معنایی «سکینه» و «لیل» در قرآن کریم و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 203-231]
 • زرنگار، احمد تحلیل شبکه مضامین احادیث الفت و عزلت به منظور کشف الگوی روابط اجتماعی از منظر اهل بیت (علیهم السلام) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-161]
 • زرنوشه فراهانی، حسن بررسی و نقد مبانی نصرحامد ابوزید در اثبات تاریخ‌مندی قرآن کریم [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • زعفرانی‌‌‌‌‌‌‌‌زاد، سعید سرچشمه‌‌‌‌‌‌‌‌های متنی کهن؛ سیری در منابع تفسیر نعمانی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 146-162]
 • زندیه، نورالدین جایگاه منابع مستفاد در فهم قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 69-96]
 • زندیه، نورالدین سیاق و سباق، در مکتب تفسیری علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • زینلی بهزادان، فرهاد معناشناسی «مثانی» در قرآن کریم با رویکرد زبان‌شناسی اجتماعی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 239-262]

س

 • سبحانی، محمد تقی معناشناسی روح در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 165-191]
 • سپه وند، وحید کاربرد روش‌های معناشناسی نوین در پژوهش‌های قرآنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 165-186]
 • ستوده نیا، محمدرضا بصیرت در قرآن با تکیه بر آیه 108 سوره یوسف [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 141-174]
 • ستوده نیا، محمدرضا اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-33]
 • ستوده نیا، محمد رضا تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 127-150]
 • ستوده‌نیا، محمدرضا بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 63-89]
 • سیدناری، طاهره سادات اولویّت سنجی‌ انفاق در قرآن و حدیث [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 39-67]
 • سلطانی، محمد تحلیل مفهومی و منطقی احادیث «لا مِن شَیءٍ» در باب خلقت الهی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 160-190]
 • سلطانی فرد، جواد تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 129-165]
 • سلیمی، هادی مراحل تاریخی شکل‌گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 213-237]
 • سلیمانی، ایران مهدویت و حکومت جهانی در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 65-87]
 • سلمان پور، داود کرامت ذاتی انسان در قرآن کریم و چالش‌ های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 219-242]
 • سلمان نژاد، مرتضی نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 103-138]
 • سلمان نژاد، مرتضی ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر» [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 157-196]

ش

 • شادمان، یسرا چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در فرایند ترجمه [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 139-168]
 • شایسته نژاد، علی اکبر تحلیل انتقادی روش و منابع تفسیری محمد عزّت دروزه در تفسیر تنزیلی الحدیث ‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 125-149]
 • شایسته‌ نژاد، علی‌ اکبر تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 95-123]
 • شاکر، محمد تقی معناشناسی روح در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 165-191]
 • شاه پسند، الهه تأثیر عقیدۀ «مذکر انگاری قرآن» بر قرائات هفت‌گانه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 111-134]
 • شجاعی، حسین گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 109-136]
 • شجاعی، حسین تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ی پژوهش‌های ریشه‌شناسی واژگان قرآن‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-28]
 • شجاعی، طاهره سادات معناشناسی واژگان نظام خویشاوندی در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 263-288]
 • شیرزاد، علیرضا تبیین مبانی تفسیر روانشناختی قرآن کریم [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 53-73]
 • شیرزاد، محمد حسن بازخوانی نظریه شهید صدر در تفسیر موضوعی قرآن کریم با تکیه بر اندیشه هرمنوتیکی گادامر [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 37-61]
 • شیرزاد، محمد حسن رهیافتی زبان‏شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • شیرزاد، محمد حسن بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-92]
 • شیرزاد، محمد حسین بازخوانی نظریه شهید صدر در تفسیر موضوعی قرآن کریم با تکیه بر اندیشه هرمنوتیکی گادامر [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 37-61]
 • شیرزاد، محمد حسین رهیافتی زبان‏شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • شیرزاد، محمد حسین بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-92]
 • شریفی نسب، حامد ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 5-37]
 • شریفی نسب، حامد رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تأکید بر روایت حفص از عاصم [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 233-263]
 • شکرانی، رضا اولویّت سنجی‌ انفاق در قرآن و حدیث [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 39-67]
 • شکرانی، رضا مراحل تاریخی شکل‌گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 213-237]
 • شکوری، مجتبی تحلیل روایت‌ شناسی ساختاری مکالمات میان مستکبرین و پیروان آنها در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 53-78]
 • شمع ریزی، سید حمید روابط معنایی «سکینه» و «لیل» در قرآن کریم و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 203-231]

ص

 • صادقی، سید جعفر تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-156]
 • صادقی شاهدانی، مهدی تحلیل وظایف دولت در قبال مسئله عدالت از منظر قرآن و حدیث ‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 65-85]
 • صادقی گل، بهناز پژوهشی پیرامون انواع جدیدی از مغالطه در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 83-101]
 • صادقی مجد، محمد جواد تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 99-128]
 • صافی اصفهانی، علی اکبر اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-33]
 • صباغچی، یحیی بازخوانی زمینه محور - متن محور آیات آغازین سورۀ توبه در مسئلۀ جهاد ابتدایی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 53-76]
 • صیدی، محمود تحلیل انتقادی ادلّه اشاعره و معتزله درباره رؤیت الهی مبتنی بر روایات اهل‌بیت (علیهم السلام) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 83-107]
 • صراف، حمیدرضا درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 135-158]
 • صفا، وحید عوامل ایجاد اختلاف نسخه در میان اصول و مصنّفات متقدّم امامیه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 193-218]
 • صفره، حسین بررسی و نقد مبانی نصرحامد ابوزید در اثبات تاریخ‌مندی قرآن کریم [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

ض

 • ضیاءفر، حامد واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 293-314]

ط

 • طاهری دولت آبادی، ملیحه روابط معنایی «سکینه» و «لیل» در قرآن کریم و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 203-231]
 • طباطبایی، سید کاظم بررسی تحولات در خوانش از مفهوم «انتظار فرج» در دوران غیبت کبری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 91-116]
 • طباطبایی، سید کاظم معناشناسی تاریخی مفهوم «نوادر» و ابهام‌ زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 199-224]
 • طباطبایی، محمد علی نقد دیدگاه فایرستون درباره ناسازگاری در آموزه‌های قرآنی جهاد [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 215-237]
 • طباطبایی نژاد، سید سجاد تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 87-111]
 • طهماسبی بلداجی، اصغر تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون «تفسیر به رأی» [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 79-107]

ع

 • عابدینی، شهناز نقد تفسیری تطبیقی وقف تعَسُّف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 77-102]
 • عادل زاده، علی نقش اختلاف نُسَخ در گوناگونی برداشت‌ها: مطالعه موردی حدیث «علیّ ممسوس فی ذات الله» [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 263-287]
 • عاصی مذنب، ابوالقاسم روابط معنایی «سکینه» و «لیل» در قرآن کریم و تأثیر آن در سبک زندگی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 203-231]
 • عاملی، نجمه سادات مفهوم شناسی بصیرت توحیدی در نظام معنایی قرآن کریم با رویکردی بر تفاسیر عرفانی ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 5-25]
 • عباسی، صادق ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق «رجال اعراف» با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسیری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 5-30]
 • عباسی، علی کارکرد روائی فراراوی در داستان «حضرت آدم» ‏ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 159-185]
 • عباسی، مهرداد مبانی و پیش‌فرض‌های فضل‌ الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 187-211]
 • عباس پور، امین تحلیل شبکه مضامین احادیث الفت و عزلت به منظور کشف الگوی روابط اجتماعی از منظر اهل بیت (علیهم السلام) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-161]
 • عباسی مقدم، مصطفی بررسی تطبیقی شیوه‌های ارتباطی و تبلیغی چهره‌های قرآنی با روش‌های تبلیغات در جهان امروز [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 87-124]
 • عباسی مقدم، مصطفی ‏«توکّل» از منظر تفاسیر عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 125-147]
 • عبد اله زاده، علی تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • عبد اله زاده، علی گفتاری پیرامون حوزه‌های حدیثی مغفول در تفسیر قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 239-262]
 • عترت دوست، محمد تحلیل محتوای کیفی شبکه معنایی «قدرت»؛ تلاشی برای فهم الگوی «قدرت نرم» در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 79-110]
 • عترت دوست، محمد شبکه مضامین عوامل ایجاد فقر در جامعه اسلامی از منظر آیات قرآن و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 159-187]
 • عترت دوست، محمد کاربست روش تحلیل گفتمان در راستای فهم نصوص دینی و زمینه‌های صدور آن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 159-185]
 • عزیزی، بتول مهدویت و حکومت جهانی در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 65-87]
 • عزیزی، سید مجتبی سیره معصومان (علیهم السلام) در مواجهه با اهانت کنندگان ‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 81-103]
 • عزیزی، سید مجتبی اصول مواجهه با انواع متکدیان، بر اساس آموزه های قرآن و احادیث [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • عسکری، محمد مهدی بررسی مفهوم فقر از منظر قرآن و روایات ائمه اطهار [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 89-123]
 • عشریه، رحمان ارزیابی و نقد پنداره‌ وجود آیات مخالف علم و مطابق با باورداشت مخاطبان عصر نزول [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • عشقی، فاطمه معناشناسی ساختگرای مفهوم «سیّئه» در قرآن کریم [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 271-301]
 • عصمتی بایگی، سید حسن جریان نوگرای فهم قرآن کریم در تونس؛ مطالعه موردی: نقد و بررسی روش تفسیری محمد طالبی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 77-101]
 • عطایی، رسول نقد متنی و محتوایی روایات نهی از روستانشینی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 271-295]
 • عطایی، رضا نقد متنی و محتوایی روایات نهی از روستانشینی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 271-295]
 • علاقه بندی، فاطمه مبانی و پیش‌فرض‌های فضل‌ الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 187-211]
 • علیانسب، سید ضیاءالدین بررسی تحلیلی ـ استقرائی أهمّ قواعد دانش وجوه و نظائر [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 23-49]
 • علی دادی گراوند، مظفر بررسی چگونگی تأثیر اختلاف قرائات‌ در برداشت‌های تفسیری مجمع البیان ‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-124]
 • علوی، سید جعفر روش‌های نقد لفظی متن حدیث در جواهر الکلام [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 103-131]
 • علوی، فخرالسادات تحلیل عوامل شکوفایی تفسیر وجودی در دوره معاصر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 81-106]
 • عمیدی مظاهری، نوید الگوی جامع فرهنگ قرآنی و تبیین نقش آن در تغییرات فرهنگی جامعه اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای (مدظلّه العالی) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 31-60]
 • عینی زاده (موحد)، محمد ‏«نظام سازی» در نگاه تفسیری آیت الله خامنه ای (مدظلّه)‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 153-175]
 • عیوضی، حیدر مفردات قرآن و ریشه‌شناسی تاریخی؛ بایسته‌ها و آسیب‌های موجود ‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 205-228]
 • عیوضی، حیدر تفسیر بینامتنی از آیۀ 69 سورۀ احزاب بر اساس ترجمه‌های آلمانی و عبری قرآن کریم ‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 87-109]
 • عیوضی، حیدر آیا خدا تِفیلین می‌بندد؟ تحلیل بینامتنی آیه «قالَتِ الیَهودُ یَدُ اللهِ مَغلولَةٌ» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

غ

 • غیاثی، هادی شبکه مضامین عوامل ایجاد فقر در جامعه اسلامی از منظر آیات قرآن و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 159-187]
 • غروی، نهله رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]
 • غفورزاده، حسین بررسی مفهوم فقر از منظر قرآن و روایات ائمه اطهار [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 89-123]

ف

 • فاضلی دهکردی، مهدی بررسی ذکر و یاد خدا به عنوان یکی از شاخصه‌های انس با قرآن و تأثیر آن در تربیت اخلاقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 129-157]
 • فاضلی دهکردی، مهدی احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 181-213]
 • فتاحی زاده، فتحیه شیخ طوسی و روش های نقد حدیث در تهذیبین [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 97-118]
 • فتاحی زاده، فتحیه علوم مقدماتی برای کشف حکمت تفاوت آیات مشـابه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 31-55]
 • فتاحی زاده، فتحیه معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-164]
 • فتاحی زاده، فتحیه تحلیل محتوای مکاتبات و مذاکرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا و تخریج مدل منطقی آن [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 135-168]
 • فتاحی زاده، فتحیه روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 201-225]
 • فتاحی زاده، فتحیه ساختار تعاملات مدیریتی حاکمان از رهگذر تحلیل محتوای نامه 53 نهج البلاغه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 167-192]
 • فتاحی‌ زاده، فتحیه نگرش علامه طباطبایی به روایات ترتیب نزول [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 29-53]
 • فریادرس، محسن رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]
 • فرامرز قراملکی ‏، احد الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 35-71]
 • فرجامی، اعظم واکاوی مذهب و روایات «حسن بن صالح» در کتب امامیه [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 53-85]
 • فرزند وحی، جمال مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 5-40]
 • فروتن تنها، مصطفی بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 127-158]
 • فریور یگانه، محسن مراحل تاریخی شکل‌گیری نظام حقوق اقتصادی در قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 213-237]
 • فیروزمندی، جعفر بررسی شخصیت رجالی ابن عقده و واکاوای مذهب او در کتب تاریخی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 125-148]
 • فقیه ایمانی، سید محمدرضا نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه «ابو تراب» [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-202]
 • فقیه ایمانی، سعید نظریه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسران شیعه و سنی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 185-211]
 • فقهی زاده، عبد الهادی بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • فقهی زاده، عبدالهادی درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 135-158]
 • فقهی زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-156]
 • فقهی زاده، عبدالهادی نقش آیات تعلیل در سوره احزاب [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 239-259]
 • فقهی‌زاده، عبدالهادی اشتداد پذیری «علم» در پرتو نشانه‌شناسی «قوم یعلمون» در سورة فصّلت (بر مبنای نشانه‌شناختی گریماس) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]
 • فهیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حمیدرضا اجتهاد و روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی در تفسیر البرهان [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 75-102]

ق

 • قاسم پور، محسن مطالعه تطبیقی روش‌شناسی تفاسیر موضوعی «موضوع محور»‏ و مکتب اثبات‌گرایی ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 263-288]
 • قاسم پیوندی، محمد حسین نقد روایتی مبنی بر غضب پیامبر اکرم(ص) بر حضرت زهرا(س) [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 97-126]
 • قاسم نژاد، زهرا تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 127-150]
 • قانع، احمد علی بررسی وجوب تعیینی نماز جمعه از خلال آیات و روایات [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 187-219]
 • قانع، احمد علی تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح» [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 67-95]
 • قجاوند، مهدی تمایز روح و نفس در قرآن کریم و روایات [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]
 • قربانخانی، امید ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 5-37]
 • قربانخانی، امید بررسی شاخصه‌های رخداد زبانی قرآن در دوگانۀ «گفتار/نوشتار» با تأکید بر احادیث اهل بیت(ع) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 133-157]
 • قیصری، حبیبه اشتداد پذیری «علم» در پرتو نشانه‌شناسی «قوم یعلمون» در سورة فصّلت (بر مبنای نشانه‌شناختی گریماس) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 23-44]
 • قنبری، لیلا تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون «تفسیر به رأی» [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 79-107]

ک

 • کامران، مهدی رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 227-238]
 • کاههء، علیرضا کارکرد عناصر انسجام غیر ساختاری در دعای هجدهم صحیفه سجادیه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 247-270]
 • کریمی، زیور علل پیدایش آیات مستثنیات سورة أنعام [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 191-214]
 • کریمی، محمود شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 37-51]
 • کریمی، محمود نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 103-138]
 • کریمی، محمود مقایسه تحلیلی نظام اخلاقی اسلام و اعراب جاهلی با سه رویکرد فرهنگی، تاریخی و زبان شناسی ‏ [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 5-28]
 • کریمی، محمود تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 87-111]
 • کریمی، محمود ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر» [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 157-196]
 • کریمی، محمود مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی اسلامی در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 231-262]
 • کریمی، مصطفی فرایند نظریه‌پردازی قرآنی در حوزه تفسیر موضوعی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 189-217]
 • کریمی بنادکوکی، محمود تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 205-228]
 • کریمی بنادکوکی، محمود جریان نوگرای فهم قرآن کریم در تونس؛ مطالعه موردی: نقد و بررسی روش تفسیری محمد طالبی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 77-101]
 • کریمی فیروزجائی، علی کارکرد روائی فراراوی در داستان «حضرت آدم» ‏ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 159-185]
 • کلباسی، زهرا پژوهشی دربارۀ منع ورود مشرکان به مکه در پرتو آخرمانَزَل بودن سورۀ مائده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-103]
 • کلباسی اصفهانی، فهیمه قرآن و شبهات یهودیان [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 69-112]
 • کمالوند، پیمان نقش پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 79-102]
 • کهن ترابی، میثم اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 45-61]

گ

 • گراوند، نجیمه بررسی چگونگی تأثیر اختلاف قرائات‌ در برداشت‌های تفسیری مجمع البیان ‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-124]
 • گوهری، عباس بررسی مفهومی و مصداقی برکت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 41-68]

ل

 • لطیفی، میثم مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 243-269]
 • لطفی، سید مهدی سند تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 129-145]
 • لطفی، سید مهدی پیوستگی متنی سوره‌های قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • لطفی، سید مهدی حوزه معنایی حروف مقطعه در قرآن کریم ‏ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 113-133]
 • لطفی، سید مهدی روش شیخ کلینی در طبقه‌بندی روایات کافی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 145-171]
 • لطفی، سید مهدی نقد و بررسی فضائل اهل بیت(ع) در تفسیر الحدیث محمد عزّه دروزه [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 193-224]
 • لطفی، سید مهدی واکاوی روایات مناقشه‌برانگیز زنان در تفسیر آیه14 آل عمران [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 303-324]
 • لکزایی، صدیقه رویکردی دینی به مناسبات عدالت‎ ‎و کارآمدی نظام سیاسی [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 49-70]

م

 • میثاقی، عذرا گونه‌های روایات تفسیری امام سجّاد(ع) در حوزه تعیین مصداق [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 27-66]
 • محصص، مرضیه ساختار تعاملات مدیریتی حاکمان از رهگذر تحلیل محتوای نامه 53 نهج البلاغه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 167-192]
 • محققیان، زهرا بنات الله و چالش ارزش‌ گذاری جنسیتی ایشان در قرآن کریم [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 51-81]
 • محمدی، مروّت معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 97-127]
 • محمدجعفری، رسول تحلیل انتقادی ادلّه اشاعره و معتزله درباره رؤیت الهی مبتنی بر روایات اهل‌بیت (علیهم السلام) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 83-107]
 • محمدزاده، رضا بررسی مفهومی و مصداقی برکت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 41-68]
 • محمدزاده، عاطفه نقد و بررسی فضائل اهل بیت(ع) در تفسیر الحدیث محمد عزّه دروزه [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 193-224]
 • محمدی سیرت، حسین ‏«صلح» و «سلم» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 53-78]
 • محمدی سلیمانی، یوسف کارکرد عناصر انسجام غیر ساختاری در دعای هجدهم صحیفه سجادیه [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 247-270]
 • محمدعلی‌ نژاد، روح الله ‏«توکّل» از منظر تفاسیر عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 125-147]
 • محمد قاسمی، حمید اصلاح و افساد در آموزه‌های قرآنی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 125-153]
 • محمدنام، سجاد مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 5-30]
 • محمدی نژاد، فرهاد تناقض‌ نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کریم [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-158]
 • مدنی، منیره السادات واکاوی کیفیت نزول سوره علق به صورت پیوسته یا گسسته [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 297-323]
 • میریان، فردوس نقش وفاق خانواده در نهادینه ‌شدن معروف ‏و پیشگیری از منکر از منظر قرآن کریم ‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 177-203]
 • میرجلیلی، علی محمد مبانی فهم حدیث از دیدگاه شیخ حر عاملی با تأکید بر کتاب «الفوائد الطوسیه»‏ ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 5-28]
 • میرخالقداد، فاطمه تحلیل کارکرد افعال حرکتی در قرآن کریم با رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 103-133]
 • مردانی، محمد حسین بررسی تحلیلی مصادیق نوآوری‌های تربیتی و آموزشی در قرآن کریم ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 99-124]
 • مردانی (گلستانی)، مهدی توسعه قلمرو کارآمدی فعل معصوم در استنباط: مبنا و پی آمد ‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 111-133]
 • میرزائی، پوران رویکرد عالمان شیعی در تحلیل روایات دالّ بر معرفت اعطائی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 265-286]
 • میرسید، سید محمدرضا بررسی تطبیقی معنای واژه‌های قرآنی در روایات امامیه و فرهنگ‌های واژگانی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 5-32]
 • میرصادقی، سیدمحمد حسین درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 135-158]
 • مروتی، سهراب نقد و بررسی نظریه انسان شناسانه «مازلو» با رویکردی بر آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 77-92]
 • مسجدی، فاطمه تحلیل انتقادی ادلّه جرج طرابیشی در نفی جهان‌شمولی رسالت پیامبر اکرم(ص) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • مصلایی پور، عباس روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 63-74]
 • مصلایی پور، عباس مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 5-30]
 • مصلایی پور، عباس معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 97-127]
 • مصلایی پور، عباس حوزه معنایی «شکر» در قرآن کریم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 197-220]
 • مصلایی پور، عباس جریان نوگرای فهم قرآن کریم در تونس؛ مطالعه موردی: نقد و بررسی روش تفسیری محمد طالبی [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 77-101]
 • مصلایی‌ پور، عباس جایگاه منابع مستفاد در فهم قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 69-96]
 • مصلایی پور یزدی، عباس تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَه»‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 5-28]
 • مطیع، مهدی معناشناسی مفهوم حبط در قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1390، صفحه 67-96]
 • مطیع، مهدی داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 27-52]
 • مطیع، مهدی تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 35-76]
 • مطیع، مهدی مفهوم شناسی بصیرت توحیدی در نظام معنایی قرآن کریم با رویکردی بر تفاسیر عرفانی ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 5-25]
 • مطیع، مهدی بررسی مفهوم «یقظه» از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری با بهره‌گیری از قرآن کریم ‏ [دوره 6، شماره 2، 1392، صفحه 29-52]
 • مطیعی، میثم سیره معصومان (علیهم السلام) در مواجهه با اهانت کنندگان ‏ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 81-103]
 • مطیعی، میثم تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان نادان و مغرض ‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 105-139]
 • معارف، مجید پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 9-30]
 • معارف، مجید مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی [دوره 2، شماره 2، 1388، صفحه 5-40]
 • معتمد لنگرودی، فرشته روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه غدیر در کتاب الغدیر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 201-225]
 • معماری، داوود مبانی فقه‌الحدیثی ملاصدرا [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 5-35]
 • معموری، علی بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 103-128]
 • ملاکاظمی، علی گونه‌شناسی آسیب‌های اخبار عاشورا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 29-54]
 • ملکی معاف، اسلام مؤلف کتاب اسرار آل‌محمد(ص) بر ترازوی نقد [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 149-182]
 • مهدوی راد، محمدعلی تحلیل مقایسه‌ای سیر تطور منابع جامع علوم قرآن از قرن اول تا دوران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 163-202]
 • مهدوی‌ منش، حسین پی جویی خانواده و کارکردهای تربیتی آن در آموزه‌های امام سجاد (ع)‏ با تأکید بر شیوه‌های انحراف زدایی و فضیلت افزایی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-68]
 • مهریزی، مهدی تحلیل انتقادی ادلّه جرج طرابیشی در نفی جهان‌شمولی رسالت پیامبر اکرم(ص) [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • مهریزی، مهدی رسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه ها [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 165-199]
 • مهریزی، مهدی کرامت ذاتی انسان در قرآن کریم و چالش‌ های فراروی آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 219-242]
 • مهریزی، مهدی تحلیل مقایسه‌ای سیر تطور منابع جامع علوم قرآن از قرن اول تا دوران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 163-202]
 • مهمان نواز، علی مقایسه تحلیلی نظام اخلاقی اسلام و اعراب جاهلی با سه رویکرد فرهنگی، تاریخی و زبان شناسی ‏ [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 5-28]
 • موحدی، محسن راهبردها و راهکارهای رسانه‌ای انس با قرآن در شرایط جنگ نرم ‏ [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 29-64]
 • مؤدب، سید رضا گونه‌شناسی آسیب‌های اخبار عاشورا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 29-54]
 • مودب، سید رضا ‏«نظام سازی» در نگاه تفسیری آیت الله خامنه ای (مدظلّه)‏ [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 153-175]
 • موسایی پور، محبوبه اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 117-143]
 • موسوی، سید محسن اعتبارسنجی دعای عدیله [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 33-52]
 • موسوی، سید محمد صادق تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 129-165]
 • موسوی بیوکی، سید محمدهادی تحلیل شبکه مضامین احادیث الفت و عزلت به منظور کشف الگوی روابط اجتماعی از منظر اهل بیت (علیهم السلام) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 135-161]
 • مومنی، عابدین واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 293-314]

ن

 • نیازی، شهریار معناشناسی واژگان نظام خویشاوندی در قرآن کریم [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 263-288]
 • نامور، هومن گامی به سوی تحلیل محتوای آیات قرآن از منظر روان شناسی اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 57-76]
 • نجارزادگان، فتح الله بازخوانی دیدگاه‌ های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق «ربّ» [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-68]
 • نجفی، روح الله نقش مصحف «عبدالله بن مسعود» در شکل‌گیری و حجّت‌ یابی قرائت‌های کوفه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 251-268]
 • نجم، نجمه تحلیل مقایسه‌ای سیر تطور منابع جامع علوم قرآن از قرن اول تا دوران معاصر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 163-202]
 • نریمانی، زهره بررسی شخصیت رجالی ابن عقده و واکاوای مذهب او در کتب تاریخی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 125-148]
 • نصیری، امید شبکه مضامین عوامل ایجاد فقر در جامعه اسلامی از منظر آیات قرآن و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 159-187]
 • نصیری، بهرام رهیافت‌های همگرایانه در نگاه قرآن کریم با تأکید بر آراء تفسیری مفسران از آیه 9 سوره حجرات [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 287-306]
 • نصیری، علی اکبر بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 5-30]
 • نصراللهی، محمد صادق تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح» [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 67-95]
 • نظری، فاطمه معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-164]
 • نظربیگی، مریم مطالعه تطبیقی روش‌شناسی تفاسیر موضوعی «موضوع محور»‏ و مکتب اثبات‌گرایی ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 263-288]
 • نفیسی، شادی اعتبار‌سنجی حدیث دالّ بر تطابق آیۀ «کهیعص» با واقعۀ عاشورا [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 25-51]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 129-165]
 • نقی پورفر، ولی الله حوزه‌های تمکّن ابلیس در خصوص انبیاء و اولیاء از دیدگاه علّامه طباطبایی ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 149-167]
 • نقی پورفر، ولی الله بررسی علت استغفار حضرت داوود(ع) در آیة «وَ ظَنَّ داوود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ...» [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 63-81]
 • نقی زاده، حسن بررسی تحولات در خوانش از مفهوم «انتظار فرج» در دوران غیبت کبری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 91-116]
 • نقی زاده، حسن بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی [دوره 8، شماره 2، 1394، صفحه 127-158]
 • نقی زاده، حسن بن‌‏ مایه‏‏‏ های کلامی مهدویت در قصص قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 33-65]
 • نیک‌روش، محمدجواد نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 103-138]
 • نوروزی، محمد بررسی تحلیلی مصادیق نوآوری‌های تربیتی و آموزشی در قرآن کریم ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 99-124]

و

 • وحیدنیا، آلاء تأثیر عقیدۀ «مذکر انگاری قرآن» بر قرائات هفت‌گانه [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 111-134]
 • ولایتی، مریم گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامتِ وصایتی"‏ [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 169-203]
 • ولایتی، مریم نقد دیدگاه فایرستون درباره ناسازگاری در آموزه‌های قرآنی جهاد [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 215-237]
 • ولی زاده، ابوالقاسم تحلیل سندی و کشف مدلول حقیقی اخبار احدثیت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 107-134]
 • ولی زاده، محمدمهدی تحلیل سندی و کشف مدلول حقیقی اخبار احدثیت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 107-134]

ه

 • هادیان، مهدی صحت احادیث «الکافی»؛ مقایسه و نقد دیدگاه سه حدیث پژوه معاصر ‏ [دوره 10، شماره 2، 1396، صفحه 205-230]
 • هدایت زاده، محمد صادق رهیافتی زبان‏شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 123-148]
 • همامی، عباس نظریه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسران شیعه و سنی [دوره 9، شماره 2، 1395، صفحه 185-211]
 • همایونفر، مهدی اختلاف آراء تفسیری المیزان و تسنیم در اجرای روش تفسیر قرآن به قرآن [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • هوشنگی، حسین اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 117-143]
 • هوشنگی، حسین گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 109-136]

ی

 • یعقوبی، مینا نقد و بررسی نظریه انسان شناسانه «مازلو» با رویکردی بر آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 77-92]
 • یعقوبی، مینا نقد انواع نگرش‌ها به رابطه دین و نیازهای انسان بر اساس قرآن کریم ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 27-48]
 • یعقوب زاده، هادی استراتژی اهل بیت (علیهم السلام) در برخورد با تفسیر به رأی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 149-168]
 • یوزباشی، علیرضا بررسی تحلیلی مصادیق نوآوری‌های تربیتی و آموزشی در قرآن کریم ‏ [دوره 3، شماره 2، 1389، صفحه 99-124]