ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

«قیّوم» یکی از اسماء جلاله خداوند متعال در قرآن کریم است که به علت قرار گرفتن در آیه مشهور آیةالکرسی و با توجه به کثرت قرائت این آیه، به یکی از پرکاربردترین نام­های خداوند نزد مسلمان تبدیل شده است. با این حال بحث های، صورت گرفته درباره معنای واژگانی و تفسیری قیّوم، نشان از آن دارد که این نام از همان عهد مفسران نخستین، جای گفت وگو داشته و معانی متعددی برای این واژه بیان شده است.
در این مقاله تلاش شده است تا با معرفی یک الگوی تعریب بر اساس ساخت واژگانی چون ابلیس و قسطاس، پیشنهاد تازه­ای درباره کیفیت ساخت واژه قیّوم ارائه شود. در این پژوهش از روش ریشه­شناسی واژگان استفاده شده و ساخت واژگان متعددی در زبان­های عبری، آرامی، سریانی و لاتین جهت کشف ساخت واژه قیّوم ملاحظه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Etymology of the Quranic Term “Ghayyum”

نویسنده [English]

  • Ahmad Pakatchi
Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadegh (AS) University
چکیده [English]

Ghayyum” (Absolute Self-Existent) is one of Allah’s exalted names mentioned in the Holy Quran, and due to its occurrence in the popular and much-recited verse, Ayat-ol-Korsi, has become a catchword among Muslims. Meanwhile, various discussions about the literal and interpretive meanings of the term indicate the distinguished place it has had from antiquity among exegetes and the diverse meanings ascribed to it.
In this article it has been attempted to offer an Arabic lexical model based on terms like Iblis and Ghistas, in order to provide a new suggestion about the structure of Ghayyum. Using an etymological approach, the lexical structure of various other words in Hebraic, Aramean, Syriac and Latin languages have been observed for discovering the lexical structure of Ghayyum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghayyum
  • Hayy
  • Iblis
  • Ghistas
  • Arabic lexical model
  • etymology