معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

معناشناسی بخشی از دانش زبان‌شناسی یا شاخه‌ای مستقل از آن است که از رهگذر آن می‌توان به تحلیل معنای واژه‌ها و جمله‌های یک متن پرداخت و جایگاه دقیق کلمه‌ها و ترکیب‌های آن را با توجه به نظام معنایی که در آن قرار دارد، بدست آورد. این نوشتار به تحلیل معناشناختی واژه و مفهوم «زهد» در نهج‌البلاغه می‌پردازد. برای این منظور به واژه‌هایی که در حوزة معنایی زهد به عنوان واژة کانونی قرار داشته و ارتباط معنایی با آن دارند، توجه شده است.
تحلیل معناشناختی این مفهوم در نهج‌البلاغه نشان می‌دهد که این واژه، از معنایی تازه و متفاوت از مفهوم زهد حکایت دارد که با متفاهم آن در نظر اکثر افراد متفاوت است. تبیین و تحلیل معناشناختی واژه زهد در نهج­البلاغه که امری فراتر از مفهوم­شناسی توصیفی و تعریفی است، می­تواند تصحیح کننده برداشت­های نادرست از این مفهوم والا بوده و تفاوت بین زهد در اسلام و رهبانیت را روشن گرداند. این مفهوم در نهج البلاغه در مقابل رغبت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semantics Zohd in the Nahjolbalagheh According to Method of Isotso Semantically

نویسندگان [English]

  • Abbas Mosallaipour 1
  • Morovvat Mohammady 2
1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadegh (AS) University
2 PhD student in Quran and Hadith, University of Tehran (Qom Campus)
چکیده [English]

Semantics is a part of language knowledge or is one of its separate branches which you can analyze meaning of words and sentences through and you can also determine the exact place of words and their compounds with respect to the meaning system that you have.
Nahjolbalagheh has its own specific terminology which virtue has e different meaning than the common meaning that is recognized by the people which sometimes is even wrong. So here words that are important in virtue terminology or the ones are related to if are considered.
Analyzing virtue of semantics in Nahjolbalagheh that is further than knowledge of decrypting and defining interpretation can correct false realization of deep concept and clear difference between virtue in Islam and Monasticism. This concept in Nahjolbalagheh is declared against of inclination.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjolbalagheh
  • Zohd
  • semantics
  • Semantic System
  • Conceptual Oppositions