جایگاه مقدسات در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

از آنجا که قدوس صفت خداوند است و تقدیس مطلق، تنها شایسته خداوند است، قداست هر چیزی نیز از خداوند ناشی می‌گردد. در این میان انسان با این ظرفیت آفریده شده است که بتواند در ارتباط با خداوند قداست یابد و مظهر «وَ نُقَدِسُ لَکَ» گردد و از ملائکه مقدس خداوند هم بالاتر رود.
علاوه بر انسان مواردی از اعمال، اشیاء، مکان‌ها و زمان‌ها نیز تجلی قدوسیت خداوند شده و یا مقدس خلق شده‌اند و یا در ارتباط با خدا قداست می‌یابند که و میزان قداست آنان بستگی به شدت ارتباط با خدا دارد. معمولاً هدف از قداست اعمال، اشیاء، مکان‌ها و زمان‌ها، تربیت قدسی و ربوبی انسان است. نگاه صحیح به مقدسات نگاهی است که آن‌ها را تجلی قدوسیت باری تعالی ببینیم و سبب تربیت قدسی و ربوبی ما گردد، نه آن که شائبه استقلال و جدایی از خدا و شرک داشته باشد.
در این تحقیق ضمن مراجعه به آیاتی که با صراحت یا غیر مستقیم مسئله مقدسات را مطرح کرده‌اند، با روش کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی به تفاسیر متعدد مراجعه شده و در نهایت این موضوع تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Status of the Sacred In the Quran

نویسنده [English]

  • Eynollah Ershadi
Assistant Professor, Department of Education, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

As sacred and holiness is a feature of God and the absolute holiness is exclusively God’s merit, therefore the holiness and sacredness of everything is caused by God. Human beings are created with this capacity to attain holiness through communion with God and become a manifestation of Him, and even go beyond the rank of angels.
Not only human beings, but also some actions, things, places, and times are also the representatives of the holiness of God or they are created holy, or may become holy through communion with God, their holiness depending on how strong their relation is to God. Usually, the purpose and focus of holiness in actions, things, places, and times, is the sacred and divine training of human beings.
The accurate and true consideration of holiness is one that looks at all those things as representatives of God’s holiness, leading to our holy and divine training, instead of making us feel independent of or departing from God and become a polytheist.
In this research, we referred to the Quran’s verses that directly or indirectly expressed the issue of holiness. Also, library, descriptive, and analytical approach, and reference to interpretation books were used for concluding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy
  • holiness
  • sacred
  • Holy training