جایگاه سنت در مقام استدلال

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله در مقام آن است با بررسی محورهایی که ‏در دانش‌های اسلامی می‌توان از آن‌ها جایگاه سنت را در ‏مقام استدلال شناخت، نشان دهد سنت در مقام استدلال در ‏تراز قرآن نیست و پس از آن جای دارد. در این مقاله ‏این محورها بر اساس متون حدیثی، دانش نقد حدیث، علم اصول، علم ‏کلام و علم تفسیر شامل؛ ارزیابی حدیث با قرآن، نسخ قرآن با ‏سنت، تفسیر قرآن با حدیث، دلیل اعتبار سنت و ماهیت سنت ‏مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر ابتدا ظرفیت این محورها از جهت دلالت بر ‏جایگاه سنت پردازش شده، آنگاه با نگاهی فراگیر نشان ‏داده شده که این محورها در یک سطح از جایگاه قرار ‏ندارند بلکه برخی مقدم بر برخی دیگر است.
ماهیت سنت و دلیل اعتبار آن اهمیت بیشتری دارد چه، ‏نتیجه آن دو هر چه باشد می‌تواند جهت و دلالت دیگر ‏محورها را تعیین نماید. بر پایه‌ی این فرایند این قول ‏قوی می‌نماید که سنت در استدلال در تراز قرآن نیست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Position of Sunnah in the Process of Reasoning

نویسنده [English]

  • Mahdi Ahmadi
چکیده [English]

Studying those issues in Islamic disciplines from which the position of Sunnah in the process of reasoning can be recognized, the present article argues that this position is not parallel to that of the Quran. Rather it lies next to it. The article deals with these issues based on Hadith texts, criticism of Hadith, Principles of jurisprudence, theology, and exegesis. Evaluation of the Hadith based on the Quran, abrogation of the Quran by the Sunnah, interpretation of the Quran by the Sunnah, the proofs on the authenticity of the Sunnah, and the nature of the Sunnah are going to be studied in this article. In other words, discussing the capacity of these axes as to their indicating the position of the Sunnah , the article ,taking a comprehensive look, indicates that these axes are not the same level and the same position. Rather, some are prior to others. The nature of the Sunnahand the arguments behind its authenticity are of higher significance, since regardless of the differences in this field, the outcome of this discussion can determine the mode and signification of other axes. Based on this process, it is quite likely that the Sunnah is not the same level as the Quran in reasoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quran
  • Sunnah
  • state of being unparalleled
  • process of reasoning