نوگرایی در دانش تفسیر و بررسی دلایل آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه الهیات دانشگاه اصفهان

چکیده

تحلیل روند تطور دانش تفسیر قرآن حاکی از میزان تحول اندیشه بشری در دوران معاصر است. به گونه‌ای که پیشرفت علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغرب زمین و تحول در دانش تجربی بشر در دوران مدرنیسم باعث گردید که دانش تفسیر با روندی رو به رشد و با تأثیرپذیری از دانش‌های نوین به سوی گسترش و شکوفایی گام بردارد. این مقاله با بازخوانی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری دوران معاصر، گرایش‌های نوین تفسیری را در چهار نوع گرایش علمی، اجتماعی- اصلاحی، مادی و گرایش همه نگری تبیین و روش‌های نو پیدا در تفسیر معاصر را در سه نوع روش موضوعی و روش قرآن با قرآن و روش ساده نویسی تحلیل و ارزیابی نموده و در پایان یادآور گردیده است که تفاسیر معاصر برخلاف تفاسیر پیشینیان از اهتمام بیش از اندازه به نقل روایات و بیان اسباب نزول آیات و شرح و بسط آیات الاحکام اجتناب ورزیده و در حوزه تبیین قصص قرآن با پرهیز از تطویل و با ژرف نگری در صدد بازگویی اهداف تربیتی آن برآمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Approaches in Exegesis and Study of their Causes

نویسنده [English]

  • Muhammad Reza Haji Esmaili
ssociate Professor of Isfahan University
چکیده [English]

The analysis of the process of development of the discipline of exegesis of the Quran suggests the extent of the development of human thought in the contemporary time. Thus the scientific, social, political and cultural advancements in the West and development of experimental sciences in modernism era gave rise to the development and flourish of exegesis under the influence of modern science. Revisiting exegetical methods and approaches in the contemporary time ,the present article elaborates the new exegetical approaches in four approaches including scientific, socio reformative, material, and comprehensive . It also analyses and evaluates the novel methods in contemporary exegesis including thematic, the Quran by the Quran, and simplified exegeses. It concludes with the point that unlike their predecessors, contemporary exegeses tend to avoid attaching extreme importance to quoting traditions, stating occasions of revelation, and elaboration of the verses concerning practical regulations. They have sought to focus deeply on educational objectives of Quranic narrations rather than giving lengthy and detailed commentary of these Suras.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quran
  • Exegesis
  • exegetical methods
  • exegetical approaches