مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد داشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

3 استادیار دانشگاه ایلام

چکیده

مجموعه‌های روایی موجود در جهان اسلام نظیر جوامع حدیثی امامیه و اهل سنت به دلیل اشتمال بر احادیث سرّه و ناسرّه نیازمند نقد و نظر بوده و نقد آن‌ها همت و حوصله‌ای درخور میراث معنوی پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و اصحاب آن حضرات را می‌طلبد. در میان جوامع حدیثی اهل سنت کتابی که شهرت و اعتبار فراوانی دارد و عالمان اهل سنت آن را پس از قرآن کریم بهترین منبع و متن دینی شناخته‌اند؛ صحیح بخاری است. گرچه کتاب یاد شده درخور تحلیل و تحقیق است اما تاکنون پـژوهشگرانی محدود، جرأت و توان نقد آن را بدست آورده‌اند. از نکات قابل مطالعه در صحیح بخاری ملاک‌های مؤلف در انتخاب احادیث صحیح است. کلینی نیز نخستین عالم شیعی است که به جمع آوری، تنظیم و تبویب موضوعی احادیث اهل بیت(ع) در یک مجموعه وسیع با عنوان «الکافی» پرداخته است. از نکات قابل توجه در مطالعه الکافی نیز ملاک‌ها و معیارهای کلینی در انتخاب احادیث صحیح است. مطالعه هر یک از این دو دسته ملاک‌ها موجب آشنایی بیشتر با سیر تدوین حدیث در قرون نخست اسلامی در بین فریقین خواهد شد. از سوی دیگر با مقایسه این دو کتاب و بیان تفاوت‌های معنادار و مشهود هر کدام، می‌توان به راه‌های متفاوتی که هر یک طی نموده‌اند، پی برد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

چComparing the criteria of selecting tradition in Sahih of Bukhari and Al- Kafi

نویسندگان [English]

 • Majid Maaref 1
 • Mahdi Izadi 2
 • Jamal Farzandevahy 3
1 Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
2 Associate Professor of Imam Sadegh (as) University
3 Assistant Professor of Ilam University
چکیده [English]

Hadith collections prevalent in the Muslim world such as Shiite and Sunni ones are to be criticized and analyzed due to their inclusion of authentic and inauthentic traditions. This criticism demands such patience and aspiration as deserves the spiritual heritage of the Holy prophet, Infallible Imams and their companions. Out of all Sunni collections of Hadith, a book achieving high fame and authenticity and recognized the best source and religious text next to the Quran by Sunni scholars is Sahih of Bukhari. Although this book deserves deep analysis and investigation, very few researchers have dared criticizing it. One of the important points worthy of study in Sahih of Bukhari is the criteria of the author in selecting authentic hadith. Kulayni is the first Shiite scholar undertaking the collection, arrangement and thematic classification of the Hadith of Ahl al Bayt in a vast collection titled "Al Kafi”.  Likewise, one of the significant points in studying al- Kafi is Kulaynis criteria in selecting authentic Hadith. Study of each one of these categories makes the readers more familiar with the process of the documentation of Hadith in the early Islamic centuries in the two Islamic schools of thought. On the other hand, comparing these books and stating the significant differences between them, we may find out the different ways each of them has followed in collecting and selecting Hadith.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kulayni
 • Al- Kafi
 • Sahih of Bukhari
 • Hadith
 • Criticism of Hadith
 • comparison
 • criterion
 • Muanan Hadith
 • Hadith with disconnected chain of transmission