رویکردهای نوین تفسیری در شبه قاره هند؛ نقد و بررسی تفسیر «ترجمان القرآن»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دورة دکتری دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

رویکردهای نوین تفسیری در شبه قارة هند، حاصل تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قدرت‌های استعماری غرب، در اواسط قرن نوزده است. سِر سید احمدخان (1898-1817م.) جزء اولین مفسرینی است که تلاش کرد مفاهیم اساسی قرآن را با کمک یافته‌های علوم جدید در شبه قاره ارائه نماید. تفسیر ایشان در حلقة علمای سنتی نه تنها با استقبال جدی مواجه نشد، بلکه عکس‌العمل‌هایی را نیز به همراه داشت. در این میان، محی‌الدین احمد، معروف به مولانا ابوالکلام آزاد 1958-1888م.)، ادیب، عالم و فعال سیاسی مشهور، با وجود این‌که زندگی پرفراز و نشیبی در عرصه سیاست داشت، موفق به ارائة ترجمه و تفسیری از قرآن کریم با نام «ترجمان القرآن» به زبان اردو شد. تفسیر وی مورد استقبال در محافل تجددگرایان و همچنین علمای سنتی قرار گرفته است. البته ناگفته نماند که آزاد در رویکرد نوین به مسایل، از افکار احمدخان بسیار متأثر بوده است. تفسیر وی اگرچه رویکردی نوین نسبت به مسایل معاصر را به ذهن متبادر می‌سازد، در عین حال، خالی از نگاه سنتی به مسایل طرح شده در آیات نیست. وی در این تفسیر تلاش فراوانی کرده واژه‌ها و مفاهیم را به همان نحوی که در زمان پیامبر(ص) فهمیده می‌شد، تفسیر نماید. آزاد بر این مطلب تأکید فراوان دارد که قرآن یا اسلام نیامده تا دینی جدید ارائه کند؛ بلکه پیروان سایر ادیان را دعوت می‌کند به تعالیم اصیل خویش عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Exegetical Approaches in the Indian Subcontinent: A Study and Criticism of the Commentary of “Tarjuman al-Quran”

نویسنده [English]

  • Jafar Razikhan
PhD student at Imam Sadegh University
چکیده [English]

New exegetical approaches in the Indian subcontinent are the outcome of direct or indirect communication with the colonizing powers of the west in the middle of the 19th century .Sir Seyyed Ahmadkhan is one of the first commentators who tried to present the essential Quranic concepts with the help of the findings of modern science in the Indian subcontinent .His commentary not only did not face the warm welcome of the Sunni scholars ,but it gave rise to certain reactions and oppositions .In the midst of this process , Muhyi al-Din Ahmad , known as Mawlana Abulkalam Azad (1888-1958) the famous man of letters , scholar, and political activist , in spite of his vicissitudes in the field of politics managed to present a translation and exegesis of the holy Quran in Urdu entitled” Tarjuman al- Quran”. His exegesis was welcomed in modernist and Sunni circles .However it should be noted that in his new approach , Azad was certainly influenced by the thoughts of Ahmadkhan .Although his commentary deals with contemporary issues in a new approach ,it is not devoid of traditional view towards the issues raised in Quranic verses .He has done his best to interpret the Quranic terms and concepts as understood in the time of the holy prophet .Azad emphasizes that the Quran and Islam do not mean to introduce a new religion .Rather , they call the followers of other religions to act according to their genuine and original teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian subcontinent
  • exegetical methods
  • Sir Seyyed Ahmadkhan
  • Abulkalam Azad
  • Tarjuman al- Quran