اصلاح و افساد در آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

قرآن کریم در بسیاری از آیات خود موضوع «اصلاح» و «افساد» و جریان‌هایی که منجر به پیدایش صلاح و فساد افراد و جوامع می‌گردد را مورد توجه قرار داده است. همچنین چهرة مفسدان ومصلحان واقعی را در قالب تصویرهای گویایی به نمایش گذارده است.
در آموزه‌های قرآنی از سویی علل و عواملی را که باعث پیدایش و گسترش فساد و تباهی در جوامع می‌گردد، مورد اشاره قرار گرفته و از سوی دیگر از روش‌ها و راهکارهای گوناگونی سخن به میان آمده است که زمینه‌های لازم را برای سالم‌سازی محیط از مفاسد اخلاقی و اجتماعی فراهم می‌آورند.
در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم اصلاح و افساد و ضرورت اصلاحات، روش‌های اصلاح و مبارزه با مفاسد به‌طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reformation and Corruption in the Quranic Teachings

نویسنده [English]

  • Hamid Muhammadqasemi
Assistant Professor of Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The holy Quran discusses the issue of reformation and corruption as well as different currents leading to the reformation and corruption of individuals and societies .It also illustrates the expressive picture of true reformers and creators of corruption .On the one hand , Quranic teachings deal with the causes and factors of corruption and wickedness, and on the other , with various mechanisms paving the way for making environment free from moral and social corruption .Studying the concept of reformation and corruption as well as the necessity of reformation , the present article discusses briefly the ways and mechanisms of reformation and campaigning against corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reformation
  • corruption
  • Good
  • Evil
  • moral deviation