تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده

تفسیر مقاتل بن سلیمان، یکی از اولین تفاسیر ترتیبی و مختصر نوشته شده در قرن دوم هجری و آمیزه‌ای از تفسیر لغوی، نقلی، عقلی و اجتهادی است. جنبة لغوی این تفسیر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دربارة مذهب مقاتل اختلاف نظر وجود دارد و شخصیت رجالی او توثیق نشده است. ولی علمای اهل سنت برای تفسیر او اهمیت فراوانی قائل شده‌اند. برخی علمای شیعه نیز از آن نقل کرده‌اند. برجستگی‌های این تفسیر عبارتند از: اختصار، عدم نقل قول‌های متفاوت، عدم بیان ثواب قرائت سور و توجه کافی به مفردات. همچنین خدشه‌دار کردن عصمت پیامبران، سردرگمی در مسئلة امامت، ادعای حضور جسمانی خداوند در قیامت و... از ضعف‌های آن است.
روش این پژوهش توصیفی، جمع آوری اطلاعات بر اساس تحلیل محتوا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Commentary of Muqatil Ibn Sulayman and its Position

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Shayestehnezhad
Assistant Professor Shahid Rajaei University
چکیده [English]

Commentary of Muqatil ibn Slayman is one of the earliest concise running commentaries of the 2nd century A.H. It is a combination of literal, textual, intellectual and deductive exegesis. The literal aspect of this exegesis predominates other aspects .Scholars are divided concerning the religious school of Muqatil and he is not considered authentic in terms of his being a transmitter of hadith .However, Sunni scholars have attached big importance to his exegesis. Some Shiite scholars have also quoted from him .The outstanding features of this commentary are as follows: conciseness, avoiding quotation of different and contradictory views, avoiding mentioning the reward of recitation of Quranic Suras, and giving Quranic vocabulary careful consideration. Among the weaknesses of this commentary we may refer to the author’s doubting the infallibility of Prophets, confusion in the issue of Imamate, his claim of the physical presence of God on the day of judgment, ... The method of this descriptive study is gathering information based on content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muqatil ibn Sulayman
  • tradition based exegesis
  • Sunni exegesis
  • literal exegesis
  • running commentary