نگرش علامه طباطبایی به روایات ترتیب نزول

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

علامه طباطبایی(رحمة ا... علیه) از مفسران بزرگ شیعه، روایات ترتیب نزول را غیرقابل اعتماد می‌داند و معتقد است که باید از طریق اجتهاد و توجه به سیاق به ترتیب نزول آیات و سور قرآن دست یافت. ولی آیا در مقام عمل، مطابق با تئوری خود عمل کرده است؟ البته روایات ترتیب نزول از منابع قابل توجه در تعیین ترتیب نزول آیات و سور قرآن‌اند. برخی از مفسران برای تعیین ترتیب صرفاً به این روایات توجه دارند؛ ولی عده‌ای آنها را غیرقابل اعتنا می‌دانند و معتقدند از سیاق آیات و سور می‌توان به ترتیب نزول آنها پی برد.
علامه رویکردی تأییدی و تکمیلی نسبت به روایات دارند، ولی در مورد روایات ترتیب نزول اذعان می‌دارد که این روایات به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و دلایلی را نیز اقامه می‌کند که البته این دلایل جای نقد و بررسی دارد. از طرفی ایشان در تفسیر المیزان در همة موارد مطابق با تئوری خود عمل نکرده است و عملکردهایی متفاوت در مواضع مختلف دارد که در بعضی موارد اصلاً به روایت اشاره نمی‌کند و به اجتهاد اعتماد می‌کند، در مواردی از روایات به عنوان تأیید بر اجتهاد خود استفاده می‌کند و در مواردی به نقد روایت می‌پردازد که این‌گونه عملکرد دال بر این است که صرفاً به یک روش نمی‌توان تکیه کرد و باید روش تلفیقی اجتهادی - روایی را در پیش گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Allama Tabatabai’ s Attitude towards the Traditions of Chronological Order of Suras

نویسندگان [English]

  • Fathieh Fattahizadeh 1
  • Shirin Rajabzadeh 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Al-Zahra University
2 Master student of Al-Zahra University
چکیده [English]

Considering the traditions of the chronological order inauthentic ,Allama Tabatabai believes that we can restore the chronological order of Quranic passages through reliable ways of deduction (Ijtihad) and the context .The question is whether Allama himself has acted according to his own theory .However, traditions of chronological order are among the reliable sources for determining the chronological order of the Suras and verses .Some commentators have only counted on these traditions towards finding the chronological order .However, some others consider them unreliable and count on the context of Suras and verses for this purpose .Allama has a confirmatory and supplementary approach towards traditions generally ,but he holds that the traditions of chronological order are not reliable at all .He presents certain arguments to prove his hypothesis, but they are to be reviewed and analyzed .On the other hand, he has not acted according to his own theory in Al Mizan Commentary .He does not refer to any tradition at all in some cases relying merely on Ijtihad .Sometimes he refers to traditions as further evidence for his Ijtihad and in certain cases , he turns to a critical analysis of traditions .This approach indicates that we can not follow a single method and it is necessary to proceed to a combined method of deduction and tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allama Tabatabai
  • traditions of chronological order
  • Al Mizan
  • chronological order based on Ijtihad
  • chronological order based on tradition