سند تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

انتساب تفسیر امام حسن عسکری(ع) در بین علما، همواره محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است. یکی از دلایل مهم مخالفان این تفسیر، ضعف سند آن است. مقالۀ حاضر با تحلیل سند این تفسیر و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، در صدد بررسی انتساب این تفسیر است. تحلیل سند تفسیر نشان می‌دهد که برخی از افراد سلسلۀ سند که شامل استرآبادی و راویان این تفسیر می‌شود، مجهول‌الحال‌اند؛ ازاین‌رو، سند تفسیر ضعیف است و انتساب این تفسیر به امام حسن عسکری(ع) ممکن نیست. در این بین، تنها راه ممکن در اعتبار بخشیدن به آن، استناد به اعتماد شیخ صدوق به این تفسیر و راویان آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Authority of Ascribed Interpretation of Imam Hasan Askari

نویسنده [English]

  • Sayyed Mahdi Lotfi
Faculty member of Isfahan University
چکیده [English]

There have been different ideas between Muslim scholars about the real author of above – mentioned interpretation. Some of scholars because of weakens in chains of transmitters refuse to ascribe this book to Imam.
This article seeks to study this problem with analysis of chains of transmitters of this interpretation and with evaluation of different opinions in this regard. The study leads to this point that there are some unknown transmitters (for example Istarabadi) in its chain and therefore relying upon the trusting of shykh Sadogh to its transmitters is the unique way of warranting its authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imami traditionist
  • interpretation
  • documentary criticism