بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

قرآن کریم در نقل سرگذشت فردی انسان و نیز اقوام و تمدن‌‌های گذشته، از حوادثی یاد می‌‌کند که به مثابه قوانینی کلی، در صورت فراهم آمدن زمینه‌‌هایش، هر زمان قابل تکرارند. یکی از این سنت‌‌ها که در آیات نسبتاً بسیاری از قرآن منعکس شده، سنت استدراج است. این سنت در هر دو حوزۀ فردی و اجتماعی رخ می‌‌دهد. مطالعۀ معناشناختی مفهوم استدراج در قرآن، و بررسی آرا و دیدگاه دانشمندان مسلمان دربارۀ عوامل و فلسفۀ سنت استدراج، هدف اصلی نوشتن این مقاله است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Practice of Consigning to Punishment in Quran and Interpretational Tradition

نویسنده [English]

  • Ali Mamori
PhD student in Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadegh (AS) University
چکیده [English]

Narrating the adventures of individual persons and previous folks and civilizations, Quran notes events that as a general laws they can be recurred throughout the centuries provided that theirs appropriate circumstances exist. One of these divine custom and practices is the consigning to punishment (istedraj) which is repeated in quranic verses. This practice realizes both in personal and social realm. This article is seeking to study semantic aspect of istedraj in Quran and the doctrines and opinions of Muslim scholars about conditions and goals of the practice of istedraj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scriptural traditions
  • consigning to punishment
  • giving a respite