روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

 تفسیر بیضاوی یا انوار التنزیل و اسرار التأویل، یکی از تفاسیر مختصر، مفید و بسیار مشهور قرن هشتم ق. است. این تفسیر که به اتفاق آرای اهل نظر، در میان تفاسیر کم‌حجم قرآن کریم از همه محققانه‌تر است، سال‌های سال به عنوان یکی از کتاب‌های درسی مجامع دینی مطرح بوده است. گزیده‌گویی، اجتناب از بحث‌های استطرادی، دقت فراوان در تبیین مباحث، از ویژگی‌‌های این تفسیر است. در طبقه‌بندی تفاسیر اهل سنت، تفسیر بیضاوی از جمله تفاسیر به رأی ممدوح به شمار می‌آید. این کتاب در حقیقت، در برابر کشاف زمخشری نوشته شد و گرایش به فکر اشعری از نکات بارز این تفسیر است. مطالب تفسیر بیشتر از کشاف زمخشری و تفسیر کبیر فخر رازی است. بررسی روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی در میان تفاسیر قرآن کریم، از مهم‌ترین اهداف این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Interpretational Method of Baydawi and the Status of his Interpretation

نویسنده [English]

  • abbas musallaipoor
چکیده [English]

“Anvar altanzil wa Asrar altaavil” of Baydawi is one of the concise famous and useful interpretation of Quran in 8th century. There is a consensus between scholars about its validity in contrast to similar concised works and it is a handbook served the need of a curriculum as well.
The conciseness and avoiding prolixity together with explanation of arguments in a precise way are the features of above- mentioned book. This work is considered as an acceptable interpretation by personal opinion in classic classification of orthodox interpretations. This work actually was written as opposed to kashshaf of Zamakhshari, with an asharite approach. Although, considering its content, it owes more to kashshaf and interpretation of fakhre Razi. This article attends to study its method and its status between other considerable interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baydawi interpretation
  • Anvar Altanzil va Asrar Altavil
  • interpretational methods
  • Interpretation of Quran