پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزۀ دین‌پژوهی، بحث مرجعیت دینی است. به موجب آن، کسانی که اطلاعات علمی در مسائل دینی ندارند، موظف به رجوع به عالمان و متخصصان علوم دینی و اخذ معالم دینی از آنان خواهند شد. مرجعیت‌ دینی پایه‌های مهمی در قرآن، به‌ویژه آیه‌های «نفر» و «سؤال» دارد. به موجب قرائن و شواهد تاریخی، رسول خدا(ص) پایه‌گذار مرجعیت دینی در عصر خود شدند. اما نظام مرجعیت دینی به عنوان نظامی
که پاسخ‌گوی نیازهای علمی شیعیان باشد، در دوران امامان(ع) به‌خصوص صادقین(ع) شکل گرفت و توسعه یافت؛ به‌طوری‌که پس از دورۀ غیبت تا به امروز، همین نظام حل مسائل و مشکلات دینی را بر عهده دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foundations of religious authority in verses and hadiths

نویسنده [English]

  • Majid Maaref
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
چکیده [English]

One of the important issues in study of religion is the treatment of religious authority according to which that is looking for religious knowledge must refer to religious specialists. This point has its basis in verses of Quran like the verses of “nafara” and “soal”. According to the historical evidences the founder of religious authority at first was the prophet himself, but religious authority as a system which is to reply the demands and requirements of Imami Society, formed and developed at the time of Imams especially Imam Bagher and Sadegh (p.) such as that after occultation to this time the same system resolve the problems and questions of Shiate Muslim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Authority
  • “nafara” verse
  • “soal” verse
  • turisprudence
  • to become learned
  • warning
  • people of remembrance