ارزیابی حدیث به روش «تحلیل فهرستی»: دیدگاه ها و مبانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده علوم اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.

2 استادیار پژوهشکده علوم اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، آستان قدس رضوی، مشهد، ایران

چکیده

تحلیل فهرستی یکی از روشهای نوین در اعتبارسنجی حدیث است که از ابتکارات آیت الله سید احمد مددی است. بیش از یک دهه است که نگاشته‌هایی علمی در تبیین تحلیل فهرستی ارائه شده است. اما در این نوشته‌ها این روش کیفی-کمی در ارزیابی حدیث، فروکاسته یا فراافزوده شده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی است، دو برداشت ارائه شده در این نوشته‌ها گزارش شده‌، ارائه و بررسی و نقد می‌گردد. در برداشت اول، هدف نهایی تحلیل فهرستی بازسازی کتابهای حدیثی قدیمی است و اعتبارسنجی حدیث از فوائد جانبی آن است. در برداشت دوم، تحلیل فهرستی مساوی منبع‌یابی روایت است و اعتبار حدیث برابر اعتبار منبعی است که در آن آمده است. بنا بر دیدگاه این مقاله، تحلیل فهرستی روشی در اعتبارسنجی حدیثی است که منبع‌یابی و یافتن اعتبار منبع بخشی از آن است. تحلیل فهرستی بر این اساس است که اغلب روایات شیعه در بستر نوشتار نقل شده‌اند و بنابراین باید اعتبارسنجی بر اساس ارزیابی نوشتار باشد و از ابزارهای متناسب با این نوع ارزیابی استفاده گردد که مهم‌ترین ابزار موجود فهرستها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hadith by "List Analysis" Method: Views and Basics

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza Shirazi 1
  • Mahmood Maleki 2
1 Assistant Professor, Research Center for Islamic Studies, Islamic Research Foundation, Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Research Center for Islamic Studies, Islamic Research Foundation, Astan Quds Razavi, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

List analysis is one of the new methods in validating hadith, which is one of the initiatives of Ayatollah Seyyed Ahmad Madadi. For more than a decade, scientific writings have been presented to explain list analysis. But in these writings, this qualitative-quantitative method in evaluating the hadith has been reduced or increased. In this descriptive-analytical article, the two interpretations presented in these writings are reported, presented, reviewed and critiqued. In the first impression, the ultimate goal is to analyze the list of reconstructions of old hadith books, and the validation of the hadith is one of its side benefits. In the second interpretation, the analysis of a list is equal to the source of the narration, and the validity of the hadith is equal to the validity of the source in which it is mentioned. From the point of view of this article, list analysis is a method in validating a hadith in which locating and finding the source is part of it. List analysis is based on the fact that most of the Shiite narrations have been quoted in the context of the text, and therefore validation should be based on the evaluation of the text, and tools appropriate to this type of evaluation should be used, which are the most important tools in the lists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith Reconstruction
  • Bibliographic Analysis
  • Case Study
  • Suspicion Consolidation
  • Hadith Evaluation
  • Rajali Validation
آقایی‌، علی‌، (۱۳۹۴ش)، تاریخ‌گذاری حدیث: روش‌ها و نمونه‌ها، تهران: حکمت.
‏‫ابن منظور، محمد بن مکرم، (بی‌تا)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
‏‫ابن ‌بابویه، محمد بن علی، (۱۳۶۳ش)، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
‏‫اسماعیلی، محمدعلی؛ احمدی، سیدمحمدمهدی، (۱۳۹۴ش)، «پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول»، فصلنامه فقه، دوره 22، شماره 83، صص 103-130.
‏‫اکبری، عمیدرضا، (۱۳۹۸ش)، «تحلیلی از گزارش‌های تازه یاب شامی در مورد کاتب نعمانی»، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، پیاپی 25، دوره 13، ص 109-137.
‏‫انصاری، حسن، (بی‌تا)، بررسی‌های تاریخی، بازیابی از ‪t.me/azbarresihayetarikhi‎
‏‫ایزدپناه، عباس، (۱۳۷۶ش)، «اثبات صدور حدیث از طریق مضمون شناسی و متن»، فصلنامه علوم حدیث، شماره 4، دوره 2، ص 7-29.
‏‫بروجردی، حسین، (۱۴۱۳ق)، رجال اسانید؛ طبقات رجال: کتاب ‌الکافی للشیخ ‌الکلینی، تحقیق: حسن نوری ‌همدانی و محمد واعظ‌زاده ‌خراسانی، مشهد: آستان قدس رضوی.
‏‫‏‫بروجردی، حسین، (بی‌تا)، الرسائل الفقهیه و تلیها رسائل فی ‌الاصول و ‌الرجال، تحقیق: جواد خندق ‌آبادی، قم: موسسه آیت‌الله العظمی بروجردی.
‏‫پاکتچی، احمد، (۱۳۷۵ش)، «گرایش های فقه امامیه در سده دوم و سوم هجری قمری»، مجله فرهنگستان علوم، سال 4، شماره 3، صص 11-28.
‏‫جواهری، محمد رضا، (۱۳۸۷ش)، اجتهاد در عصر ائمه معصومین علیهم السلام، قم: بوستان کتاب.
‏‫حب‌الله، حیدر، (۲۰۱۷م)، الحدیث الشریف، حدود المرجعیة و دوائر الاحتجاج، بیروت: مؤسسة الإنتشار العربی.
‏‫حسنی‌، سیدحمیدرضا؛ علی‌پور، مهدی‌، (۱۳۸۵ش)، جایگاه‌‌شناسی‌ علم‌ اصول‌ گامی‌ به‌ سوی‌ تحول‌ (گزارش‌، تحلیل‌ و سنجش‌ وضعیت‌ علم‌ اصول‌)، قم‌: حوزه‌ علمیه‌ قم.
‏‫حسینی شیرازی، سیدعلی‌رضا، (۱۳۹۷ش)، اعتبارسنجی احادیث شیعه؛ زیرساخت‌ها، فرایندها، پیامدها، تهران: سمت.
‏‫خدامیان آرانی، مهدی، (۱۳۸۵ش)، آداب امیرالمومنین (علیه السلام) المشهور بحدیث ‌الاربعمئة، تحقیق: قاسم‌بن یحیی ‏‫راشدی، قم: موسسه دارالحدیث‌العلمیه والثقافیه.
‏‫خدامیان آرانی، مهدی، (۱۳۸۹ش)، فهارس الشیعة، قم: موسسة تراث الشیعة.
‏‫خدامیان آرانی، مهدی، (۱۴۳۰ق)، الصحیح فی فضل ‌الزیارة الرضویة، ویراسته‌: امیر سلمانی‌ رحیمی‌، ‏‫مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
‏‫خدامیان آرانی، مهدی، (۱۴۳۲الف‌)، الصحیح ‌فی فضل ‌الزیارة الحسینیة، ‏‫مشهد: ‏بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
‏‫خدامیان آرانی، مهدی، (۱۴۳۲ق-ب‌)، الصحیح فی ‌البکاء ‌الحسینی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
‏‫راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۲ق)، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، بیروت: دار الشامیة.
‏‫رحمان ستایش، محمدکاظم، (۱۳۸۴ش)، بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، قم: موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.
‏‫سبحانی‌ تبریزی‌، جعفر، (۱۴۱۹ق)، اصول ‌‌الحدیث‌ و احکامه‌ فی‌ علم‌‌ الدرایه‌، قم‌: موسسه ‌‌امام‌‌ صادق‌.
‏‫سرخئی، احسان، (۱۳۹۴ش)، اعتبارسنجی روایات شیعه بر پایه ارزیابی منابع مکتوب (تا قرن پنجم هجری)، قم: حوزه علمیه قم، پایان‌نامه سطح ۴.
‏‫سیستانی، سید علی، (۱۴۴۱ق)، تدوین الحدیث، تحقیق: سید محمد علی ربانی، بی جا: بی نا.
‏‫سیستانی، سید علی، (بی‌تا-الف‌)، تعارض الادلة و اختلاف الحدیث، تحقیق: سید هاشم هاشمی، بی جا: بی نا.
‏‫سیستانی، سید علی، (بی‌تا-ب‌)، مباحث رجالیة، تحقیق: سید مرتضی مهری، بی جا: بی نا.
‏‫صفا، وحید، (۱۳۹۹ش)، «عوامل ایجاد اختلاف نسخه در میان اصول و مصنّفات متقدّم امامیه»، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، سال 13، شماره 26، صص 193-218.
‏‫صفاریان همدانی، علیرضا؛ ناصح، علی احمد؛ دیاری بیدگلی، محمدتقی، (۱۳۹۹ش)، «نظریه تحلیل فهرستی احادیث؛ چیستی و ابهامات»، مطالعات فهم حدیث، پیاپی 13، دوره 7، ص 249-271.
‏‫طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۶۵ش)، تهذیب الأحکام، تحقیق: حسن خرسان، علی آخوندی و محمد آخوندی، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
‏‫طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، الفهرست، تحقیق: محمد صادق بحر العلوم، قم: مکتبة المرتضویة.
‏‫عزیزپور، حسین، (۱۳۹۷ش)، «اعتبارسنجی احادیث به روش «تحلیل فهرستی» کاربردها و خصائص»، در بازشناخت مبانی اصالت میراث حدیثی امامیه، واکاوی اصالت میراث حدیث شیعه، تهران: دلیل ما.
‏‫عمادی حائری، سید محمد، (۱۳۸۴ش)، «نقد حدیث: کتابشناسی و متن پژوهی»، فصلنامه علوم حدیث، جلدهای 35-36، شماره 10، صص 52-69،
‏‫عمادی حائری، سید محمد، (۱۳۸۸ش)، بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
‏‫فرامرز قراملکی‌، احد، (۱۳۸۷ش)، روش‌شناسی‌ مطالعات‌ دینی‌ (تحریری‌ نو)، مشهد: دانشگاه‌ علوم‌ اسلامی‌ رضوی‌.
‏‫فرج‌پور، حامد، (۱۳۹۷ش)، «بازشناخت مبانی اصالت میراث حدیثی امامیه»: در مجموعه مقالات همایش «واکاوی اصالت میراث حدیثی شیعه»، تهران: دلیل ما.
‏‫فقهی زاده، عبدالهادی؛ بشیری، مجید، (۱۳۹۶ش)، «بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال»، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، دوره 10، پیاپی 20، صص 69-90.
‏‫فولادزاده، وحید، (۱۳۹۸ش)، مطالعه نقدی تبیین فهرستی در اعتبارسنجی احادیث، قم: حوزه علمیه قم، پایان‌نامه سطح ۴.
‏‫کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۳۶۳ش)، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
‏‫کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۳۸۷ش)، الکافی، تحقیق: محمدحسین درایتی، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
‏‫مددی، سید احمد، (۱۳۹۳ش)، نگاهی به دریا، قم: موسسه کتابشناسی شیعه.
‏‫معصومی همدانی، حسین، (۱۳۸۵ش)، «تحلیل و ترکیب»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائره‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌.
‏‫معین، محمد، (۱۳۵۳)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
‏‫مقیمی، سیدمحمد، (۱۳۸۶)، «روش موردکاوی و کاربردهای آن در علوم انسانی»، دوفصلنامه روش شناسی علوم انسانی، دوره 13، شماره 50، ص 71-102.
‏‫ملکیان، محمدباقر، (بی‌تا)، دراسات فی مبانی علم الرجال، بازیابی از ‪t.me/derasatfielmrejal
‏‫موتسکی‌، هارالد؛ کریمی‌نیا، مرتضی‌، (۱۳۹۰)، حدیث اسلامی خاستگاه‌ها و سیر تطور، قم: دارالحدیث.
‏‫‏‫میرزایی، ‏‫احمد، (۱۳۹۷)، بررسی روایات به روش فهرستی، مشهد: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.
‏‫نجاشی، احمد بن علی، (۱۳۶۵)، رجال النجاشی، تحقیق: موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
نجاشی‌، احمدبن‌ علی‌، (۱۳۹۴)، رجال‌ النجاشی: (فهرست اسماء مصنفی‌الشیعه)، محمدباقر ملکیان، قم: موسسه بوستان کتاب.