تحلیل انتقادی منابع و مراجع تفسیری سلفیان ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده

جریان سلفی- تکفیری وهابیت فرقه‌ای از فرق اهل سنت است. شکل‌گیری این فرقه با اندیشه‌های احمد بن حنبل نظام‌مند و با ابن‌تیمیه و محمدبن عبدالوهاب به تکامل رسید. این فرقه با برداشتی سطحی از قرآن موجب فتنه­های فراوانی در جهان اسلام شده است. یکی از اسبابی که موجب شکل‌گیری این کج‌فهمی و برداشت‌های غلط از قرآن شده است؛ منابع و مراجع تفسیری سلفیان است. این مقاله با روشی اسنادی- تحلیلی ابتدا به توصیف و تحلیل مراجع تفسیری سلفیان و در ادامه به تحلیل و ارزیابی منابع آنان می‌پردازد. مقاله در پایان به این نتیجه می‌رسد که تکیه و اعتماد به برخی از منابع تفسیری نظیر اسرائیلیات، سخنان صحابه و تابعین، اجتهادهای شخصی... و نیز نوع مواجهه سلفیان با منابع تفسیری یکی از اسباب و علل شکل‌گیری اختلاف هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Review of Salafis’ Commentary Sources ‎and References

نویسنده [English]

  • HamzehAli Bahrami
Assistant professor in Islamic Maaref at the University of Isfahan
چکیده [English]

Salafi and excommunicative movement of Wahhabism, is a Sunni sect. This sect was systematized by the ideas of Ahmad Ibn Hanbal and evolved by Ibn Taymiyyah and Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. This sect caused a lot of sedition in the Islamic World, because of exoteric commentary of Quran. One of the causes that led to misunderstanding and misinterpretations of the Quran is their commentary sources and references. This article, using documentary-analytical method, describes analyses and evaluates Salafis’ commentary references. The article concludes that some of the causes of differences are relying on some commentary sources such as Isra’iliyyat, the words of the Companions and Successors, personal Ijtihad and the type of Salafis’ exposure to the commentary sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafis
  • Sunnis
  • Commentary Sources
  • quran
  • Ibn Taymiyyah