مفردات قرآن و ریشه‌شناسی تاریخی؛ بایسته‌ها و آسیب‌های موجود ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو پژوهشکده تفسیر اهل بیت، پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

فقه اللغة واژگان قرآن بر خلاف برخی از شاخه‌های علوم قرآنی در همان پارادایم سنتی خود تنفس می‌کند. حتا واژگان دخیل آرتور جفری نیز نتوانست واکنشی که تاریخ قرآن نولدکه یا مذاهب تفسیری گلدزیهر ایجاد کردند، در پی داشته باشد. روشن است که مواجهه علمی (نه ایدئولوژکی) با این نوع پژوهش‌های غربیان، نیازمند برخی پیش‌نیازهاست که در حال حاضر زیرساخت‌های آن در رشته‌های علوم قرآنی فراهم نیست. در این مقاله سعی شده به برخی از ابعاد این موضوع پرتو افکنده شود و ضرورت آن با ارائه نمونه‌هایی تبیین گردد.
بخش نخست مقاله به بایسته‌های ریشه‌شناسی مفردات قرآن در دورۀ معاصر می‌پردازد که متضمن چهار پیشنهاد می‌باشد و ایجاد رشته زبانهای سامی در دانشکده‌های علوم قرآنی از مهم‌ترین آنهاست. بخش دوم بر محور آسیب‌شناسی متون لغوی (متقدم و معاصر) است که چهار مشکل اولیه را رصد کردیم. طبیعی است که این تعداد بر حسب حصر عقلی یا منطقی نیست، بلکه می‌توان با تأمل بیشتر موارد دیگری به هر دو بخش افزود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vocabulary of the Qurʾān and Historical Etymology:‎ The Imperatives and Pathologies

نویسنده [English]

  • Heydar Eivazi
Member of the Ahl al-Bayt Institute for Interpretation, Research Institute of Quran ‎and Hadith
چکیده [English]

The etymology of the Qurʾānic Vocabulary, unlike some other Qurʾānic fields, has remained in the traditional paradigm. Even Jeffrey’s The Foreign Vocabulary of the Quran, could not make an appropriate reaction among Muslim scholars, as has been seen in the wake of Nöldeke’s Geschichte des Qorans or Goldzher’s Richtungen in the Muslim world.
Needless to say that the scholarly (rather than ideological) encounter with this issue needs linguistic prerequisites', which now are missing in our academic miliue. This contribution tries to shed light on some aspects of this subject and clarify its necessity by giving some examples. The most important suggestion of this paper is to establish the new field of sematic languages in the Quranic colleagues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qurʾānic Vocabulary
  • involved words
  • lexical resources
  • Arabic
  • ‎sematic languages