پژوهشی دربارۀ منع ورود مشرکان به مکه در پرتو آخرمانَزَل بودن سورۀ مائده

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان ‏

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

آیه 28 سوره توبه مهمترین مستمسک حکم منع ورود مشرکان به مساجد و اماکن مقدس از سوی مفسران و فقیهان بوده­است. برخی فقیهان دلایل دیگری در اقامۀ این حکم نیز ارائه کردند که از سوی گروه دیگری از ایشان مورد نقد و رد واقع شده­است. آیه 28توبه نیز، علاوه بر آنکه دلالتی بر نجاست ذاتی غیرمسلمانان ندارد، با آیه 2مائده که آخرین سورۀ نازلۀ قرآن است و جواز سفر مشرکان به مکه و لزوم حفظ امنیت آنان را صادر نموده، در تعارض است. واکاوی در سیاق آیات هر دو سوره نشانگر آن است که در سورۀ توبه تنها مشرکان حربی از ورود به مسجدالحرام منع شده­ و در سورۀ مائده جواز ورود مشرکان غیرحربی صادر شده­است. از دیگرسو جریان شناسیِ شکل گیری حکمِ مشهور منعِ ورود مشرکان به مساجد در فقه فریقین، نشانگر آن است که این فتوی نخستین بار توسط خلیفۀ دوم صادر شده که با پیروی عمربن عبدالعزیز و برخی از خلفای عباسی از فرمان او، به شروط عمریه مشهور گردیده و به تدریج در میان فقهای شیعه و سنی شهرت یافته ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on Prohibition on the Entry of non-Muslims ‎to Mecca in the Surah Maidah

نویسندگان [English]

  • Amir AhmadNezhad 1
  • Zahra Kalbasi 2
1 Associate professor in Quranic Science and Hadith at the University of Isfahan
2 Phd Student in Quranic Science and Hadith at the University of Isfahan
چکیده [English]

The 28 verse of Towbah, has been the most considerable pretext from interpreters and jurisprudents point of view to issue the prohibition sentence for polytheist entrance to the Mosques and holy Shrines. Some jurisprudents additionally offered other reasons to implement the sentence, though it is criticized and condemned by other party. The verse however, doesn’t indicate any essential impurity of non - Muslims, it certainly is in contradiction to the second verse of Maedeh- the last Chapter of Quran -which has permitted the polytheists to travel to Mecca, observing their protection.
Analyzing the context of both Chapters (Towbah and Maedeh), obviously shows only fighting heathens are prohibited to enter Al-Masjid-al-Haram in Towbah while the indult is emitted for non-fighting heathens in Maedeh. In other hand, Studying the events and roots to issue the famed indult of  not allowing polytheist to enter the Mosques in Shias and Sunnis jurisprudence, demonstrates that the indult is initially issued by Omar, subsequently followed by Omar –Ibn-Abd-Al Aziz and some other Abbasi caliphs, then became gradually famed among Shias and Sunnis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maedeh Chapter
  • Towbah Chapter
  • Al-Masjid-al-Haram
  • Mosques
  • ‎Polythiests