الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)‏

3 استاد فلسفه دانشگاه تهران ‏

چکیده

تحقق یک مطالعۀ میان­رشته­ای صحیح در گرو ایجاد هم­سنخی و مجانست میان رشته­های درگیر در آن است. ایجادِ سه گونه هم­سنخی برای چنین مطالعاتی ضروری است: هم­سنخی از جهتِ روش­، زبان و مبانی معرفت­شناختی. ایجاد هم­سنخی در این سه جهت می‌تواند ترکیب و هم­گرایی را در مطالعۀ میان­رشته­ای ایجاد کند. مسلماً هم­سنخیِ روشی یکی از مهمترینِ این الزامات محسوب می‌شود. بررسی نمونه­محور بخشی از پژوهش‌های میان رشته‌ای در حوزۀ مطالعات قرآنی سه لازمۀ روش­شناختی را برای ایجاد هم­سنخی روشی نشان می‌کند: 1- استفاده از روش‌هایی که در گفتمان علمی خود مقبول واقع شده و حد و مرز و استقلال خود را یافته باشند؛ 2- تنقیح دقیق معنای مورد نظر از روش مورد استفاده و بیان تمایز روش مورد نظر با روش‌های مشابه و بیان ضرورت استفاده؛ 3- استفادۀ ارگانیکی از روش مورد نظر به جای استفادۀ مکانیکی از آن. تحقق این سه ویژگی موجب می‌شود ایجاد زبان مشترک و برقراری گفت­وگوی میان­رشته­ای که به حل مسئله و یا فهم بهتر پدیدار منجر می‌شود، به دست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodological Necessities of Quranic ‎Interdisciplinary Studies

نویسندگان [English]

  • Ghasem Darzi 1
  • Ahmad Pakatchi 2
  • Ahad Faramarz Gharamaleki 3
1 Assistant professor in Quranic Science at the University of Shahid Beheshti
2 Assistant professor in Quranic Science and Hadith at the University of Imam ‎Sadegh
3 professor in Philosophy Science at the University of Tehran
چکیده [English]

Achievement an interdisciplinary study needs congruence between Disciplines involved in ‎research. Such studies are necessary to establish three species congruence.Methodological, ‎linguistically and Epistemological congruencies are three Necessities that create integration in ‎interdisciplinary study. Sample-based survey of Part of interdisciplinary research in the field of ‎Qur'anic Studies, propose three methodological necessities for establishing methodological ‎congruency:
1- Using methods that have been accepted in its scientific discourse;
2- Displaing the ‎exact meaning of the methodology used and expression the differentiate of the method used;
3- ‎Organic using of methods instead of mechanical one which could improve the integration ‎procedure and catalyze of new achievements in research. Indubitable Achieving these three ‎Necessities can leads the interdisciplinary study to create common language and to establish an ‎interdisciplinary dialogue that leads to problem solving and a better understanding emerges ‎obtained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary Studies
  • methodological requirements
  • Quranic studies
  • ‎Integration
  • Linguistically studies