مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه‌های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت‌های خداوند بر انسانها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند و از ایشان می‌خواهد که ثروت را در مسیری که به تکامل ایشان بینجامد به‌کار گیرند. لکن باید توجه داشت که در منطق اسلام، پیشرفت اقتصادی هدف برتر نیست، بلکه هدف آن است که کلیه استعدادهای انسانی شکوفا گردد و از این رهگذر به سعادت ابدی دست یابد. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از مقدمات دستیابی به این هدف والا است. آنچه از تدبر در آیات و تتبع در روایات به دست می‌آید آن است که اسلام در رشد اقتصادی مطلوب خود از ارکان عمومی پیشرفت غافل نبوده است. در این مقاله سعی شده با بهره‌گیری از روش‌شناسی تفسیر آیات و فقه الحدیث، آموزه‌های قرآن و حدیث در باب پیشرفت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept, Elements and Characteristics of Economic Progress from the Perspective of the Holy Quran and Traditions

نویسنده [English]

  • Mahdi Izady
Associate professor in Quranic Science and Hadith at the University Imam Sadegh in tehran
چکیده [English]

Society Economic progress from the perspective of Quran and Hadith is achievement of Islamic programs probably due to the commandments of God. The Religion of Islam introduces the wealthy as one of the blessings of God to people, and asks them to celebrate this blessing, and to take this wealth on the path towards their evolution.
But it should be noted that in the logic Religion of Islam, Economic progress is not of a Premier aim, but the goal is that the flourishing of human potential and in this way achieve eternal bliss. Economic development is only one of these arrangements. Religion of Islam in favorable economic growth is not neglect from the general principles of development. In this paper, using the methodology of interpreting the verses of the Qur'an and the traditions of the imams the teachings of the Quran and Hadith have been identified in relation to economic progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Hadith
  • Economic
  • Progress
  • development