بررسی تطبیقی معنای واژه‌های قرآنی در روایات امامیه و فرهنگ‌های واژگانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

قرآن پژوهان همواره برای دریافت معانی واژگان قرآن از منابع گوناگونی مانند احادیث معصومین(ع)، روایات صحابه و معاجم لغوی بهره جسته‌اند. لغویان نیز احادیث معصومین(ع) را منبع گرانقدری برای واژگان عصر نزول دانسته و بعضاً برای اثبات مدعای خویش به همین احادیث استناد کرده‌اند. هرچند بهره‌گیری از آیات قرآن و احادیث سبب تقویت و غنای فرهنگ‌های واژگانی می‌شود لیکن ممکن است موهم این باور شود که این دسته از فرهنگ‌ها به تنهایی می‌توانند نیازمندی رجوع به روایات تفسیری را نیز مرتفع سازند. به همین جهت ضرورت دارد وضعیت فرهنگ‌های واژگانی نسبت به روایات تفسیری به‌درستی تبیین شود. ارائه نمونه‌ها و شواهدی که پیش از این ذکری از آنها در پژوهش‌های قرآنی به میان نیامده می‌تواند در جهت تحقق این هدف راهگشا باشد. اهمیت این تحلیل در این است که از یک طرف، روایات تفسیری را به عنوان یک منبع قابل اعتماد معرفی می‌کند و از طرف دیگر، بر ناکافی بودن مراجعه صرف به فرهنگ‌های واژگانی تأکید می‌نماید. در تأیید این مدعا شواهد عدیده‌ای به صورت توصیفی ـ تحلیلی ارائه شده است تا در راستای تبیین نسبت بین فرهنگ‌ها و روایات معصومین(ع) در خصوص معانی واژه‌های قرآن کریم روشنگری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Quran's Words Meaning in Emimate Traditions and Dictionaries

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Haj Esmaeily 2
1 Phd Student in Quranic Science and Hadith at the University of Isfahan
2 Associate professor in Quranic Science and Hadith at the University of Isfahan
چکیده [English]

To find the meaning of Holy Quran's words, the researchers in the field of Quran have used different sources including the prophet and Imams' traditions as well as dictionaries. Lexicologists have also considered the traditions as an invaluable source and in some cases, to assert their views, have referred to the traditions. Although using the Quranic verses and traditions leads to the enrichment of the dictionaries, it may result in this belief that such dictionaries in their own can meet the user' needs without referring to the traditions. In this paper, presenting some instances which have been neglected in the Quranic researches might be revealing. The importance of this research on the one hand is the introduction of such traditions as a trusted source and on the other hand it insists on this fact that the dictionaries do not suffice. To prove this issue and to reveal the possible relationships between the dictionaries and the traditions, some instances are presented through a descriptive-analytic way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic words
  • Emimate tradition
  • dictionary
  • semantics