معناشناسی روح در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(ع)

چکیده

از میان آموزه‌های قرآنی که نقشی اساسی در مجموعه معارف الهی و زیربنایی برای شناخت انسان و معارف پیوند یافته با او دارد، موضوع روح از جایگاهی ویژه برخوردار است. نگاشته حاضر در تلاش است با روشی توصیفی‑ تحلیلی و با رویکری اجتهادی به بررسی آیاتی که در آن واژه روح به کار رفته است بپردازد. برای برداشت دقیق‌تر از آیات، با دسته بندی آیات روح، به تبیین هر یک از گروه‌های آیات با استمداد از دیگر آیات، اقدام و آنگاه با لحاظ ترتیبی مشخص، در سیر هر بخش به رابطه هر یک از شاخه‌ها با سایر آیات اشاره رفته است. برآیند این فرآیند اقرار به اشتراک معنایی روح در قرآن با دو مؤلفه حیات و اکمال، بعلاوه پذیرش وجود مراتب و مدارج گوناگون در این حقیقت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantics of Soul in the Holy Qur’an

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghy Shaker 1
  • MohammadTaghy Sobhani 2
1 Lecturer and researcher at the Research Institute of Imam Sadegh, Tehran
2 Assistant professor in Institute of Islamic Culture, Tehran
چکیده [English]

From the Quranic teachings which play an important role among celestial and basic teachings in cognition of man, the issue of “soul” is of special position. This composition by a descriptive and analytical method and attitude of Ijtihad tries to study the verses in which this word is used. To have a more exact grasp of soul verses, they are grouped, and each group is explained by the help of other verses. Then in a defined order, the connection of each branch with other verses is showed. Acknowledgment of share semantic of soul in the Quran with two parameters of life and complementing and accepting existence of levels and degrees are resultant of this study

کلیدواژه‌ها [English]

  • soul
  • Holy Spirit
  • revelation
  • Creation