گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

تفسیر عرفانی یکی از قدیمی­ترین گونه­های تفسیری است. جهان­بینی مخصوص­ عرفا و سبک خاص نگارشی ایشان موجب شده این گونه­ی تفسیری در دوران مختلف و از ابعاد متنوع مورد نقد قرار بگیرد. این تنوع انتقادات ریشه­یابی به جا بودن یا صحیح نبودن انتقادات را کمی دشوار می­نماید به همین خاطر با گونه شناسی این انتقادات در گام اول می­بایست ریشه و منشأ هر انتقادی که در این زمینه مطرح گردیده است را مشخص نمود و در گام بعدی با تحلیل هر کدام از این گونه­ها اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها را تعیین کرد، تا نهایتاً امکان تصمیم گیری نهایی در زمینه داوری در مورد این انتقادات فراهم آید. مقاله پیش رو با توجه به این دو گام به بحث و بررسی انتقادهایی که تاکنون در زمینه تفسیر عرفانی ارائه شده است پرداخته و شیوه­ نقدی متفاوت را در مواجهه با این تفاسیر پیشنهاد می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Typology of the Criticisms of Mystical Exegeses of Quran and its Analysis

نویسندگان [English]

  • Hosein Shojaey 1
  • Hosein Hoshangy 2
  • Mohammad Rezaey Moghadam 1
1 M.A. graduated student in Quranic Science and Hadith in the University Imam Sadegh, Tehran
2 Assistant Professor in Quranic Science and Hadith in the University Imam Sadegh, Tehran
چکیده [English]

Mystical interpretation is one of the most ancient exegetical approaches. Its specific worldview and style of writing have arisen various kind of criticism through the centuries. These verities of critiques based upon different foundations make the evaluation very difficult. Thus firstly with a typology and accurate classification of criticisms we can recognize the roots of problems and afterward by analyzing kinds of criticisms and study of their validity and invalidity we pave ground for deciding and determining the issue in question. Through this procedure and alongside of study of different critiques of mystical interpretation, a novel way of confronting with this kind of interpretation is laid down

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical interpretation
  • Typology
  • analyz
  • tavil (esoteric interpretation)