بررسی پیشینه و انگیزه های مستشرقین از پرداختن به موضوع اختلاف قرائات قرآنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

تاکنون صدها مستشرق راجع به قرآن کریم تحقیق کرده و آثاری منتشر کرده‌اند که بسیار قابل تأمل و بررسی است، اما در این خصوص توجه به یک نکته ضروری می­نماید و آن علت گزینش هدفمند برخی موضوعات تحقیقی در خصوص قرآن کریم است. یکی از مهمترین ‏مباحثی که خاورشناسان در پژوهش های قرآنی خود بدان توجه جدی نموده و به مطالعه و تحقیق در خصوص آن پرداخته اند، مسئله تاریخ قرآن می باشد که یکی از مهمترین زیرشاخه های ‏متعلق بدان، مسئله جمع آوری قرآن، قرائات و وجود لهجه های مختلف در میان اعراب و نقش آن در به وجود آمدن اختلاف قرائات ‏قرآنی است. این پژوهش به دنبال آن است که پس از بیان پیشینه تاریخی و احصاء اجمالی آثار مستشرقین در خصوص اختلاف قرائات قرآنی، به تبیین علل و انگیزه­های ایشان از ورود به این عرصه تخصصی پرداخته و با ارائه یک دسته بندی کلی و تحلیل برخی آثار و جملات ایشان، نکات مهمی را در این زمینه بازگو نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historical Background and the Motives of the Orientalists from Addressing the Variant Readings of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Mohammad Janipoor
Assistant professor in Quranic Science and Hadith at the University of Isfahan
چکیده [English]

So far orientalists have researched a lot about the Holy Quran and have published very considerable works.But in this case, the essential point is that the purposeful selection of research topics in the Holy Quran. One of the most important issues of the orientalists in his Quranic researches have noted is history of Quran, which the following branches of the subject collection of the Quran, recitation, there are different dialects of the Arabs and the different readings of Quran.
This article will explain the historical background of the issue and introduced the works of orientalists about the variant readings of the Qur'an, and to explain the reasons of entering Orientalists in this special issue

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalism
  • science Alqrayh
  • Variant readings
  • falsification