بررسی وجوب تعیینی نماز جمعه از خلال آیات و روایات

نویسنده

استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

تردیدی در اهمیت برقراری نماز جمعه در اصلاح فرد و اجتماع وجود ندارد. حکم تکلیفی این امر الهی در اذهان عموم مردم متدین به تبع فتوای جمعی از فقهای عظام وجوب تخییری در زمان غیبت است. این مقاله مروری دارد بر آیات قرآنی مربوط به نماز جمعه و روایات معصومان(ع)و با اشاره به سه نظریه مهم یعنی نظریه حرمت و وجوب تخییری و وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت، آیات و روایات مربوط را بازخوانی می‌کند. دلایل مطرح شده توسط قایلان حرمت را سست و ضعیف می‌داند و اعتقاد دارد قایلان بزرگوار قول تخییری نیز برای اثبات رأی خود ادله روشن و قاطعی نیاورده و در نهایت قول به وجوب تعیینی نمازجمعه در این نوشته اثبات می‌گردد. اگر منظور از قایلان به وجوب تخییری وجوب ترتیبی باشد آنگاه نتیجه این پژوهش منطبق بر آرا آن‌ها خواهد بود و در غیر این صورت شبهه مساوی بودن نماز ظهر و جمعه پرشور نبودن نمازهای جمعه را به دنبال خواهد داشت. وضعیتی که جوامع شیعی برعکس جوامع اهل تسنن با آن مواجهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rule of Friday prayer through verses of The Quran and Traditions of Infallibles

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Ghane
چکیده [English]

There is no doubt about the importance of the Friday prayer in evolution of society and individuals. What is famous among people about the rule of Friday prayer is optional obligatory. It means that everybody can choose any of the two prayers: Friday prayer or the noon (zuhr) prayer in the noon of the day of Friday.
But this paper proves that according to the verses and traditions of infallible Prophet and Imams, the duty of most of the people on Friday noon is only the Friday prayer and nothing else.
If there is no Friday prayer or there are other excuses, Muslims must pray the noon prayer.  This verdict can be one of the best keys for Cultural Revolution in Shiite society and making evolution in cultural, economic and political grounds in every society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friday prayer
  • absence of Imam Mahdi (pbuh)
  • shiite jurisprudence
  • Ta’iini obligatory