فرآیند نتیجه گیری مستشرقان در مسائل تاریخ قرآن

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مستشرقان در مواجهه با مسائل تاریخ قرآن، دو رویکرد کلی- مثبت و منفی-  داشته‌اند. این نوشتار بر آن است دیدگاه‌های مستشرقان را با استفاده از روش تحلیل محتوا و با بهره گیری از ابزار طول معنایی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش که: فرآیند نتیجه­گیری مستشرقان در مسائل تاریخ قرآن چگونه است؟ پاسخ دهد.
پژوهش حاضر نشان می‌دهد غالب مستشرقان، علی رغم طرح دیدگاه‌های مثبت، از تایید رسالت و شریعت اسلامی خودداری می‌نمایند. لکن برخی، انصاف بیشتری به خرج داده و قرآن را در جایگاه خود که کتاب هدایت و بخشی از یک رسالت است، مورد توجه قرار داده‌اند. تحلیل رویکردهای منفی مستشرقان نیز بیانگر این نکته است که با گذشت زمان، نوع شبهه افکنی ایشان در موضوعات تاریخ قرآن پیچیده‌تر و به صورت ضمنی و غیر صریح بیان شده است. بر این اساس تقطیع آثار مستشرقان و خوشنودی از ظاهر کلام ایشان، بدون نظرداشت بار معنایی آن، امری پرمخاطره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of orientalist’s conclusion in “the history of Quran” issues

نویسندگان [English]

  • Abass Ashrafi 1
  • Zahra Besharaty 2
1 Assistant professor in Quranic Science and Hadith at the University of Allameh Tabatabaey
2 PH.D Student in Quranic Science and Hadith at the University of Allameh Tabatabaey
چکیده [English]

Orientalist in dealing with Quranic issues have two general positive and negative approaches. This article based on their perspective using content analysis and analyzing the tools of these mantic  data answer to question:
“what is the process of orientalist’s conclusion in Quranic studies? This study shows, despite of positive viewpoints of some orientalists, they reject the prophet hood and Islam as a religion, but some of them was fairly approved the Quran as guidance book. Analyzing their negative attitudes toward Quran shows that their doubts converts to complacency and implicitly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of the Qur'an
  • Orientalists
  • positive approach
  • negative approach