بررسی تطبیقی آیه میثاق از نظر استاد شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از مهم‏ترین استنادات قرآنی در فطری بودن معارف دینی، آیه 172 اعراف «أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى» است که می­توان آن را احتجاجی در برابر معاندین و منکرین دین دانست. آرای گوناگونی از متقدمین و متأخرین در مورد این آیه مطرح شده است؛ برخی آیه را در حد تمثیل دانسته­اند و بعضی دیگر معتقدند که آیه درصدد بیان واقعیت خارجی است‏. ضرورت بحث از این موضوع، زمانی نمایان می­شود که اختلاف نظرات متعدد و به ظاهر متناقض در این زمینه، موجب تشویش اذهان عرف و به ویژه علاقه­مندان به این بحث می­شود.
مقاله حاضر پس از بررسی نظرات دیدگاه‌های شهید مطهری و استاد جوادی­آملی پیرامون عالم­ذر، بیان می­دارد که وجه تشابه این دو بزرگوار در عنایت به دیدگاه علامه طباطبایی است با این تفاوت که شهید مطهری ظاهراً این نظریه را پذیرفته­اند ولی استاد جوادی آن را نقد نموده­اند، به نظر می­رسد نوآوری نوشتار حاضر این است که می­توان دیدگاه ملکوت علامه طباطبایی را با نظریه­ی فطرت استاد جوادی­آملی جمع نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative Study of the Verse Convention from the Perspective Professor Martyr Motahari and Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Abyari 1
  • Ali Akbar Nasiry 2
1 PHD Student in philosophy Science at the University of Ferdowsi at Mashhad
2 Assistant professor in philosophy Science at the University of Sistan and Balouchestan.
چکیده [English]

One of the most important Quranic evidences about be innate religious Learning’s, is verse 172«أَلَسْتُ بِرَبِّکُم قالُوا بَلى»  that can know it an argument against enemies and deny -  makers of the religion. Different Opinions have been raised about this verse by earlier and succulents; some have considered this verse allegory and others believe that the verse is explaining an external reality. when necessity of this subject is found that difference of several ideas and apparently contradictory in this field, be frustrated the minds of custom and specially Enthuse of this field.
The present study after examining opinions and views of Martyr Motahari and Master Javadi Amoli about the curved universe, states that similarity of these two honorable scholars is into grant favor to Scholarly Tabatabaei 's view, with this difference that Martyr Motahari apparently has accepted the theory but Master Javadi has contradicted it .It seems that innovation of this article is that it can gathering the "malakut" view point of Allameh Tabatabaei with nature view point  of Professor Javadi Amoli. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • misagh verse
  • the curved universe
  • the Heaven
  • nature
  • Motahari
  • Javadi Amoli