تحلیل انتقادی دیدگاه‌های موجود درباره خروج سفیانی و روایات آن

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

خروج سفیانی از علائم ظهور مهدی موعود(عج) است که روایات پرشمار مربوط به آن در مصادر روایی فریقین یافت می‌شوند. با این حال در این روایات تعارضات متعددی مانند اختلاف در نام، نسب، هویت سفیانی و زمان و مکان خروج او و نیز افعال منتسب به وی به چشم می‌خورد. عدم اتصال به معصوم و تردید در وثاقت برخی راویان را نیز نباید نادیده گرفت. با این وجود، شماری از این روایات و اسامی اشخاص، قبایل و اماکن نامبرده با رویدادهای سده‌های نخستین هجری قابل انطباق هستند که باعث شده دیدگاه‌هایی اعم از پذیرش یا جعلی دانستن همه روایات، تعدد سفیانی یا احتمال بداء در خروج سفیانی، ارائه شود که هر کدام با چالش‌هایی مواجه هستند.
از آنجا که برخی روایات صحیح السند در منابع روایی معتبر شیعی، خروج سفیانی را از نشانه‌های حتمی ظهور دانسته‌اند، لذا لازم است با توجه به اهمیت معرفت مهدوی و ضرورت زدودن غبارهای تردید از روایات مربوط به آن، به بررسی این اخبار و دیدگاه‌های ناظر بر آن بپردازیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of presented opinions about the Sufyani riot and it's narratives

نویسندگان [English]

  • Abdolhady Feghhizadeh 1
  • Sayed Jafar Sadeghy 2
چکیده [English]

The riot of the Sofyany is one of the signs of the Mahdi's appearance, that we can observe its narratives in Shiʿite and Sunni's traditionally sources. Howbeit, there are numerous contradiction in the narratives, such as contradiction in his name, his pedigree and his personality, the time and the place of his riot, his acts, etc.
also, some of this narratives as well as the names of persons, the names of tribes and the names of places mentioned at them can be versatile with the events was happened in primary centuries of hegira.
We shouldn't neglect that a lot of this narratives was not quoted by Ma'sooms, as well as a lot of narrator of the aren’t authentic. Moreover, Ma'soom's words where quoted by Imams who were living before the Imam Kathim.
It is necessary checking this narrations and theories as to them, Because of importance of cognition about the Mahdi and necessity of purgation this narrations. Also, some corrects among them declare the riot of the Sofyany is inevitable before the Mahdi's appearance. This article will seek to achieve this goal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism of Hadith
  • the signs of appearance
  • Imam Mahdi
  • the riot of the Sofyany