تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

قرآن کریم به عنوان آخرین و در عین حال کامل‌ترین برنامة الهی در گستره ارتباطات انسانی از ظرفیت دلالت‌های غیرلفظی (حالات و حرکات بدن) غافل نبوده؛ به طوری که در جای جای آن به ترسیم ابعاد غیرکلامی انواع ارتباطات انسانی پرداخته و سبب تعمیق و تکمیل پیام مورد نظر شده است. چهره و دلالت‌های آن به عنوان یکی از اشکال و انواع دلالت‌های غیر کلامی نیز به طور خاص مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته است. در این پژوهش طی حرکت از ادبیات نظری ارتباطات غیرکلامی چهره به سوی قرآن کریم، ما را به درک جدیدی از آیات قرآن کریم و تنظیم آیات مرتبط جهت ترسیم چارچوب مطلوب ارتباطات غیرکلامی چهره از منظر قرآن کریم رسانده است. به بیانی دیگر این پژوهش با استناد به برخی از آیات قرآن کریم در صدد است تا با نگاهی بین‌رشته­ای، آیات قرآن کریم را از منظر کارکردهای ارتباط غیرکلامی چهره بررسی کند تا پیام‌هایی که از طریق این نوع ارتباط به خواننده منتقل می­شود آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interpretation of Facial expression in Quranic records

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Sadeghi Majd 1
  • Ahmad Jahangir FeyzAbady 2
چکیده [English]

The Holy Quran, as the last and the most perfect divine program in human communication realm, has not ignored capacity of non-verbal significations (i.e. body language and facial expressions). It has frequently portrayed different aspects of non-verbal human communications resulting in completion of its messages and fixing them in the mind. The Holy Quran has also heeded facial expressions and their significations as one sort of non-verbal signification.
This research, by moving from terminology of facial-expression communications toward the Holy Quran, grants a new understanding of Quran verses and also provides a new conception of arranging related verses to reach a suitable framework for facial-expression communications. In other words, this research, by virtue of some Quran verses, tries to scrutinize them, with an interdisciplinary approach, from the aspect of the functions of non-verbal, facial-expression communications

کلیدواژه‌ها [English]

  • face
  • aspect
  • The Holy Quran
  • facial expressions
  • facial messages
  • face in Holy Quran