روش شیخ کلینی در طبقه‌بندی روایات کافی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

روش طبقه‌بندی احادیث متأثر از نظام طبقه‌بندی در هر دوره‌ای است که مؤلفان کتب با در نظر گرفتن ‏روش‌های مرسوم در عصر خویش به طبقه‌بندی احادیث می‌پردازند. کلینی جزء محدثانی است که در ‏طبقه‌بندی احادیث کتاب شریف «کافی» از روش طبقه‌بندی عصر خود یعنی طبقه‌بندی مفهومی آموزه‌های ‏حدیثی بهره گرفته است. اصل انتخاب و گزینش مفاهیم کلیدی کافی نیز مبتنی بر ضرورت‌ها و مسائل مطرح ‏در زمان تألیف آن است. مهمترین محورهایی که از مقدمه کافی قابل استخراج هستند عبارت است از: عقل و ‏جهل، فضل علم، ضرورت تمسک به سنت و قرآن، توحید، نبوت و امامت، آداب و فرائض و احکام.‏
کلینی با تکیه بر نقش ابزاری عقل، بر تمسک به کتاب و سنت و اخذ معارف از آنها تأکید دارد و کتاب و ‏عقل و جهل و فضل علم را مقدمه‌ای بر مباحث توحید، امامت و اخلاق و احکام قرار داده است. کلینی جامع ‏حدیثی خویش را به شیوه درختی از کل به جزء یا از اصل به فرع تنظیم کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Koleiny’s Method in Classification of “Kafi”s Traditions ‎

نویسنده [English]

  • Sayed Mahdi Lotfi
Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Isfahan.
چکیده [English]

Methods of tradition’s classification were influence from classification ‎system of each age in which authers take regards it in their compilings. The ‎selection of key concepts and issues in “Kafi” based on necessity and ‎problems of  the Koleiny’s age. The main themes that extract from the preface ‎are: wisdom and ignorance, virtue of knowledge, the necessity of adhering to ‎the Sunnah and the Qur'an, monotheism, prophethood and Imamate, ‎customs and statutes and Jurisprodences.
Koleiny emphasize on the  ‎instromental role of wisdom and adhering to the sunnah and the Qur'an ‎and set the books of  wisdom and ignorance and virtue of knowledge as the ‎preface for the concepts of monotheism, prophethood and Imamate, ‎customs and statutes andJurisprodences. Koleiny set his comprehensive ‎book in the tree style from the totoal to detail. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith
  • Kafi
  • Koleiny
  • methods of classification
  • the classification of