نقد و فهم روایات منقول از امام صادق (علیه السلام) در مسأله «تحریف»‏

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)‏

چکیده

برخی روایات ائمه اطهار (ع) از سوی منتقدان مذهب جعفری حمل بر تحریف قرآن کریم شده است. در این میان روایات امام صادق (ع) از اهمیت و گستره بیشتری برخوردار بوده و به گونه‌های زیر تقسیم می‌شود: روایات دالّ بر افزایش برخی عبارات یا واژگان به آیات، تبدیل واژگان قرآنی، اختلاف قرائات و کاهش آیات.
در این مقاله تلاش شده تا هریک از گونه‌های روایات امام صادق (ع) در خصوص مسئله تحریف قرآن، از جنبه سندی ومتنی، نقد شده و در نهایت وجه صحیح دلالت روایات صحیح السند از میان آنها تبیین گردد. در خصوص این روایات باید گفت که مراد از تحریف قرآن در آنها، عموماً اشاره به تحریف معنوی بوده و منظور از افزایش یا تغییر عبارات و واژگان قرآنی نیز، افزایش‌های تفسیری یا اختلاف قرائات است.
تنزیل و تأویل در این‌گونه روایات نیز حاکی از وحی بیانی بوده و تنها روایت منقول از این امام همام که دلالت بر کاهش آیات می‌نماید، افزون بر شذوذ و مخالفت با اجماع اندیشمندان امامیه، منقول از نسخه‌ای مغلوط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Reasons of not distorted the Holy Quran Based on‏ ‏Narratives‏ ‏of Imam Sadiq (p.b.u.h)‎

نویسنده [English]

  • Mahdi ‎ Iizady
Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Emam Sadiq.‎
چکیده [English]

Some narratives Imams (p.b.u.h), pointed to cases that whit the outward and superficial look, from religious (Shiite) critics, bode to distorted the Holy Quran. between It’s, the narratives of  Imam sadiq (p.b.u.h), is important and extensiv, and divided into the following models:
The narrative implies the increase words to Quranic verses, turns out the Quranic words, different readings and reduce Quranic verses.
This article attempts to implication and criticism documents series and contents each of the narratives, and finally, express the correct way of them. Should be told that, the main purpose of word “distorted” in this narratives, refers to the content and spiritual distorted. And the main purpose of Increasing or changing Quranic words, refers to the words Increased to interpret and explain verses or differents readings.
The words “Tanzil” and “Ta’avil” in this narratives, refers to the revelation expression, and the only Hadith was narrated from the respected Imam, and refers to the reduction of the Quranic verses, in addition to be rarity and public opposition Imami scholars, transported from incorrectly book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sadiq (p.b.u.h)
  • Preservation of the Holy Quran
  • ‎‏ ‏Shiism
  • ‎‏ ‏Distortion
  • ‎‏ ‏Criticism of Hadith
  • Understanding the Hadith