بررسی چگونگی تأثیر اختلاف قرائات‌ در برداشت‌های تفسیری مجمع البیان ‏

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام ‏

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام ‏

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بیرجند

چکیده

تفسیر صحیح آیات کلام الله مجید، همواره و در طول تاریخ اسلام تا به حال، یکی از ضرورت‌های جامعه اسلامی محسوب بوده است. لازمه تفسیر صحیح نیز پایبندی و تسلط بر علوم و قواعدِ مختص به آن است. علم قرائت قرآن کریم، یکی از این علوم و لازمه تفسیر به شمار می‌رود. بنابراین اختلاف قرائت‌ها می‌توانند نقش بسزایی بر تفسیر قرآن و برداشت‌های تفسیری مفسران داشته باشند.
از آن جایی که تفسیر مجمع البیان، منبعی غنی در بیان اختلاف قرائت‌ها و پیدایش تفاوت معنایی از همین ناحیه است؛ در این پژوهش سعی شده تا میزان تأثیرگذاری و چگونگی این تأثیرات در برداشت‌های تفسیری شیخ طبرسی مشخص شود. همچنین گونه‌های این برداشت‌ها بر پایه تفاوت‌های موجود در اختلاف قرائت‌ها مورد کنکاش قرار گرفته و دامنه اهتمام و توجه این مفسر گران‌قدر در دخالت دادن این تفاوت‌ها روشن گردد، و در نهایت به تبیین و جمع بندی مدل انتخابی ایشان در این باره پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the Influence‏ ‏of Different Readings (Qera’at) in ‎Different Exegeses ‎at “Majma’ol‏-‏bayan”‎

نویسندگان [English]

  • Mahdi Akbarnejad 1
  • Najmiyeh Geravand 2
  • Mozafar Alidady Geravand 3
1 Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Ilam.‎
2 M.A. graduated, in Quran and Hadith Sciences, the University of Ilam. ‎
3 M.A. graduated, in Quran and Hadith Sciences, the University of Birjand.‎
چکیده [English]

Correct exegeses of the Verses of the Holly Quran; since the beginning of Islamic history, has always been one of the Islamic necessities. An important prerequisite to accomplish a correct exegesis is being skillful and also committed to scientific regulations of the Qara’at of the Holly Quran.
Therefore; different types of Qara’ats could play an important role in doing exegeses of the Holly Quran and also on the exegetical comprehensions of interpreters. Whereas “Majma’ol-bayan” is a resourceful exegetical book revealing such different meanings due to different Qara’ats, there in this research has been tried to recognize the level of influences and the ways such differences affect understandings of “Sheikh Tabarsi” andthere also has been tried to scrutinize and analyze types of comprehensions based on the differences of Qara’ats.
The range of attributions and attention of this magnificent interpreter in considering such differences have also been clarified. Finally his selected model of research and the ways to deliver it have been distinguished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading
  • Different Readings
  • interpretation
  • “Sheikh Tabarsi”
  • ‎‎“Majma’ol-bayan”