سیره معصومان (علیهم السلام) در مواجهه با اهانت کنندگان ‏

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)‏

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)‏

چکیده

مقاله حاضر در دو بخش به بررسی سابقه اهانت به اولیاء الهی در حدیث و روایات تاریخی و نیز سیره معصومان در مواجهه با ‏اهانت کنندگان می‌پردازد. از این رو تلاش شده تا نشان داده شود که همواره در مقابل دعوت به حق، گروهی از معاندان از طریق ‏اهانت، قصد تخریب و ایجاد مانع در برابر اعتلای کلمه حق را داشته‌اند. با تدبر در شیوه متفاوت برخورد معصومان با اهانت‌ها، ‏سعی شده تا شیوه آن بزرگواران در مواجهه با این گونه اهانت‌ها استخراج گردد تا راهنمای مؤمنین در برخورد با اهانت‌ها و ‏اهانت کنندگان به مقدسات دینی باشد.‏
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که شیوه معصومان در مواجهه با سیل توهین‌ها گاهی پرهیز از دامن زدن به اهانت‌ها و گاهی نفی ‏رویکرد تلافی جویانه بوده است، و نیز گاه سعی بر رفع بهانه‌های اهانت بوده و ضمن تشویق به شناخت اهداف دشمن، تلاش ‏کرده‌اند تا مسئله اهانت به مانعی در برابر تبلیغ دین و انجام وظایف دینی تبدیل نشود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sireh Masuman(P.B.U.H) in Encounter to Desecration

نویسندگان [English]

  • Meysam ‎ Motiey 1
  • Sayyed Mojtaba Azizi 2
1 M.A. graduated, in Quran and Hadith Sciences, the University of Imam Sadiq
2 Assistant professor, in Islamic knowledges Sciences, the University of Imam Sadiq.‎
چکیده [English]

This article, in two separate parts is dedicated to review the history of desecration in ‎hadith and history, and Sireh Masuman in encounter to desecration. Hence it tries to ‎show that always there was a group of dissidents who endeavors to stop the ‎Invitation to the right by using desecration against masuman and their Teachings.
By ‎reflection on the sireh masuman we can find the way of their encounter to these ‎desecrations. This sireh can be our guide in finding the due way of encounter to ‎desecration and avoiding any retaliation approach, which is one of the targets of that ‎group of dissidents. In addition, this sireh can be our guide in eliminating excuses of ‎enemies' desecration.
In addition to these, findings of this article show that in sireh ‎masuman, desecration of dissidents can't be a true cause of withdrawal of religious ‎duties

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desecration
  • Profanity
  • Sireh Masuman
  • encounter to desecration
  • ‎History of ‎Desecration