گونه‌شناسی آسیب‌های اخبار عاشورا

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم ‏

چکیده

به علت آمیخته شدن اخبار سرّه و ناسره در روایت تاریخی کربلا،‎‎اظهار نظر در این خصوص ‏سخت دشوار شده و نیز تحقیق در مورد آن ضروری گشته؛‎‎خصوصاً که در طول تاریخ،‎‎عنایت به ‏آن حادثه عظیم و نگارش تاریخ آن جدی‌تر از سایر رخدادها بوده و بدین جهت آثار متعددی در ‏این باره نوشته شده است.‏‎‎با این وجود، از بسیاری از آن تواریخ اثری نیست و آنهایی هم که ‏موجود است بر اثر عوامل متعددی دچار آسیب گردیده‌اند.
هدفی که در این مقاله دنبال می‌شود، ‏آن است که با مطالعه روشمند پیرامون اخبار و روایات تاریخی حادثه عاشورا، آسیب‌هایی که ‏تاکنون این اخبار و روایات را در میان منابع اصلی (منابع هفت قرن نخست) فرا گرفته، شناسایی ‏و راه‌کارهای لازم جهت تنزیه این اخبار و روایات برای ارائه یک تاریخ درست از حادثه عاشورا ‏معرفی شود.‏
بدین جهت در این مقاله ضمن ذکر آسیب‌های مصدری و متنی در اخبار عاشورا، برای هر یک ‏نمونه‌ای ذکر شده و به تحلیل و شناخت گونه‌های آسیبی آن از نظر محدثان پرداخته شده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Typology Damages in Narratives of Ashura

نویسندگان [English]

  • Sayyed Reza Moaddab 1
  • Ali MollaKazemi 2
1 Professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Qom
2 Phd Student, in Quran and Hadith Sciences, the University of Qom
چکیده [English]

Because of Interlaced true and false narratives about history of karbala, the commenting on this topic is a very difficulted and  researching about that, is essentialed. Especially, writing on this subject during the date, is much more than other events, and so, several works written in this respect.
Unfortunately, many of this books, are not available or have been damaged in the date. The purpose of this article‏, is the searching systematic study to pathological traditions of Ashura from effects, during the first seven centuries, and introducing a solution to provide a correct date of them.
Thus, in this article, in addition to expression batman duties damage and Textual damage of narrative of Ashura, stating an example for each them, and analyzing reconnoiter typology damage from the perspective of narrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hosein (p.b.u.h)
  • Ashura
  • Maqtal
  • pathology
  • ‎‏ ‏Criticism of Hadith.‎