تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَه»‏

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری انقلاب و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی تهران ‏

چکیده

حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَة» از مهم‌ترین احادیث بحث امامت است که علاوه بر منابع شیعی، در منابع ‏اهل سنّت هم به وفور نقل شده است. برخلاف نظر شیعه، علمای اهل سنت از این حدیث، مسئله خلافت خلفای ‏اهل تسنن را برداشت کرده‌اند. به نظر می‌رسد راه حل مناسب در تبیین مفهوم این حدیث و بیان نظر صحیح، ‏طرح نظرات مختلف و نقد آنها باشد.‏
در این مقاله پس از بررسی اعتبار سندی حدیث نزد علمای شیعه و اهل سنّت، و نقل شروح و تفاسیر متفاوت ‏ایشان، اشکالات نظر علمای سنّی بر اساس اسناد و متون ارائه شده در منابع اهل سنّت تبیین شده و تفسیر ‏صحیح حدیث مشخص شده است.‏
لازم به ذکر است، نظراتی که در مقاله راجع به این حدیث ارائه شده، متعلق به علمای برجسته و صاحب اثر اهل ‏سنت بوده و نقدها و اشکالاتی که بر نظرات آنها صورت‍‍‍ می‌پذیرد نیز بر مبنای اظهاراتی است که در کتب ‏خویش بیان کرده‌اند.‏
حدیث «یَکُونُ بَعْدِی اثْنَاعَشَرَ خَلِیفَة» از مهم‌ترین احادیث بحث امامت است که علاوه بر منابع شیعی، در منابع ‏اهل سنّت هم به وفور نقل شده است. برخلاف نظر شیعه، علمای اهل سنت از این حدیث، مسئله خلافت خلفای ‏اهل تسنن را برداشت کرده‌اند. به نظر می‌رسد راه حل مناسب در تبیین مفهوم این حدیث و بیان نظر صحیح، ‏طرح نظرات مختلف و نقد آنها باشد.‏
در این مقاله پس از بررسی اعتبار سندی حدیث نزد علمای شیعه و اهل سنّت، و نقل شروح و تفاسیر متفاوت ‏ایشان، اشکالات نظر علمای سنّی بر اساس اسناد و متون ارائه شده در منابع اهل سنّت تبیین شده و تفسیر ‏صحیح حدیث مشخص شده است.‏
لازم به ذکر است، نظراتی که در مقاله راجع به این حدیث ارائه شده، متعلق به علمای برجسته و صاحب اثر اهل ‏سنت بوده و نقدها و اشکالاتی که بر نظرات آنها صورت‍‍‍ می‌پذیرد نیز بر مبنای اظهاراتی است که در کتب ‏خویش بیان کرده‌اند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Interpretations of Hadith of “Twelve Caliphate”‎

نویسندگان [English]

  • Abbas Musallai Pour Yazdi 1
  • Rahim‎ Amraee 2
1 Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Imam Sadiq
2 Phd Student, in Revolution and Civilization Sciences, Institute for Humanities and ‎Cultural Studies
چکیده [English]

Hadith of “twelve Caliphates” is one of the important texts that solve the problem of ‎Imamate. Not only in Shiite books, but also this Hadith quoted in any Sunni ‎books. Again Shiite point of view different opinions and explanations about the ‎Hadith from Sunni scholars are agreed with the Sunni Caliphates.
The best ‎solution for solve this problem is mention and criticize of different opinions. After ‎showing the position and value of the Hadith and mentioning different opinions of ‎Sunni scholars, the other by texts of them will provide criticisms and specifies the ‎correct interpretation from the false interpretations on this Hadith.
The opinions ‎that will mention are mentioned by Sunni scholars and unni scholars opinions ‎criticized and rejected by some convincing reasons on Sunni books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith of twelve Caliphate
  • Twelve Caliphs
  • Understanding the Hadith
  • ‎ABBASI ‎and OMAVI Caliphs.‎