ضرورت، ماهیت و روش استنطاق از منظر روایات اهل بیت(ع)‏ ‏

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق

2 استادیار گروه علوم قرآنی دانشکده علوم و فنون تهران ‏

چکیده

قرآن کریم دستورالعمل زندگی بشر تا روز رستاخیز است و لذا باید همواره پاسخگوی نیازهای وی باشد. لازمة این غرض، ‏جامعیت و جاودانگی این کتاب است که هر دو لازمة خاتمیتِ نبوت می‌باشند. یکی از انواع ارتباط با قرآن که اهل بیت(ع) ‏بر آن تأکید داشته و بر لزوم آن تصریح نموده‌اند، استنطاق است. «به نطق آوردن کلام الهی» یعنی حضور جدی این متن ‏صامت در جوامع بشری، و حلّ معضلات و دغدغه‌ها، و ایفای نقش. استنطاق به معنای «عرضة سؤالات به قرآن و دریافت ‏پاسخ» امری فراتر از تفسیر ترتیبی، تفسیر قرآن به قرآن، و تأویل قرآن است و با آن‌ها تفاوت ماهوی دارد. چه، این تعامل‌ها ‏از متن قرآن آغاز می‌شود ولی شروع استنطاق، از متن جامعه و مشکلات آن است.‏
با این وجود، تفسیر به رأی نیز نیست، زیرا مستنطق با سؤال به سراغ قرآن می‌رود، نه با جواب. از سوی دیگر، اگرچه ‏سطح اعلای استنطاق خاصّ اهل بیت(ع) است، ولی به دلائل متعدد، منحصر در ایشان نمی‌باشد. این پژوهش ضمن ‏پرداختن به میزان کاربرد روائیِ واژة استنطاق به طور کلی و نیز استنطاق قرآن، با اشاره به نظریة شهید صدر در تفسیر ‏موضوعی، مسائل مرتبط را با روش تحلیلی-توصیفی مورد دقّت قرار می‌دهد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity, Nature and Cross Question’s Method from the ‎Perspective of Ahlol ‎Beyt (p.b.u.h)‎

نویسندگان [English]

  • Mahdi Izadi 1
  • Zohreh Akhavan Moghadam 2
چکیده [English]

The Holy Quran is an instruction of human life until the day of resurrection. Therefore, must ‎‎constantly respond he needs to be. God's plan for this job is a comprehensive and everlasting of ‎‎this book, Both are necessary to Terminate of prophecy. One type of relationship with the Holy ‎‎Quran that emphasis there on and referring to the needs is a “Cross Question”. Speech to the ‎‎Word of God Means Presence Silent book In human societies, solving problems, resolve concerns ‎‎and playing the role.‎
‎“Cross Question” means that supply questions to The Holy Quran and get answers. It’s ‎‎something beyond ordering Interpretation, Quran by Quran Interpretation and commentary of ‎‎Quran ‎and having serious differences with them. The cases start of text Holy Quran but Cross ‎‎Question start of society's problems, Nevertheless isn’t a Interpretation by Vote because ‎‎Interrogator recourse to The Holy Quran with questions not associated with response.‎
On the other hand, high levels of Cross Question special for ahlol beyt but for various reasons ‎‎this is not confined to them. This article in addition to addressing frequency words “Cross ‎‎Question” in The Holy Quran, whit referring to theory of Martyr Sadr about thematic ‎‎interpretation, investigate related topics by methods analytical and descriptive‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross Question
  • Thematic Interpretation
  • Quran by Quran ‎Interpretation
  • ‎‎Interpretation by Vote
  • Commentary.‎