نقد و بررسی نظرات مستشرقان در خصوص شخصیت زید بن ثابت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران ‏

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)‏

چکیده

کتابت قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم (ص) و پس از ایشان از مباحث مهم تاریخ قرآن است که همواره مورد توجه مسلمانان و مستشرقان قرار گرفته است. در میان کاتبان وحی، «زید بن ثابت» از اهمیت خاصی برخوردار است، به نحوی که شناسایی شخصیت او در رفع برخی ابهامات تاریخ صدر اسلام و موضوع کتابت وحی، نقش تعیین کننده‌ای دارد.
برخی از مستشرقان تلاش دارند با اثبات تعلیم زید بن ثابت توسط یهودیان مدینه، تحولات ایجاد شده در صدر اسلام از جمله فراگیر شدن فرهنگ سوادآموزی، کتابت وحی و جمع مصاحف را اقدامی برخواسته از فرهنگ یهودیت معرفی کنند و با این روند فرهنگ ارزش‌سازی علم در زمان پیامبر اکرم(ص) را به یهودیان نسبت دهند. از جمله این مستشرقان، «میخائیل لکر» است که به موضوع کتابت در صدر اسلام و شخصیت زید بن ثابت توجه نشان داده و مقالات متعددی در این زمینه نگاشته است.
در این مقاله پس از معرفی شخصیت زید بن ثابت و فعالیت‌هایش در صدر اسلام، استدلال‌های مطرح شده از سوی میخائیل لکر نقد و ارزیابی می‌شود و در نهایت برخی ابهامات مطرح در خصوص شخصیت زید بن ثابت مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Criticism and Discussion Viewpoint of Orientalists about Personality of Zaid ibn Thabit

نویسندگان [English]

  • Parviz Azadi 1
  • Mohammad Janipoor 2
1 Assistant professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Tehran
2 Phd Student, in Quran and Hadith sciences, the University of Emam Sadiq
چکیده [English]

Preparation of offical edition of Quran in the era of holy Prophet (pbuh), and after him is one of the basical subject that commonly muslim scientist and orientalist has paid attention to that. Between the scribe of revelation, Zayd ibn Thabit has a special role, to the extent that, recognizing his personality, has a decisive role in realising  the history of the early years of Islam and script of Quran.
Some of the orientalists try to confirm that Zayd was educated by Medina Jewish, so that they can relate the comprehensive culture of literating of people, scribe of revelation and collecting of Moshafs to the Jewish culture. In this way they also can relate the culture of valuating of knowledge in the era of holy Prophet to the Jewish. Michael Lecker is one of such orientalist that has so many articles in the subjects of script of revelation in the early years of Islam, and payid many attention to the situation of Zayd.    
In this Article after contributing Zayd ibn Thabit and his activities in the early years of Islam, the arguments of Lecker will be criticised and at the end some ambiguuities about Zayd will be disscused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zayd ibn Thabit
  • script of Quran
  • Jewish
  • Michael Lecker
  • Medina
  • Orientalists
  • history of Quran