درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران ‏

چکیده

یکی از پدیده‌هایی که در جهان اسلام رخ نموده، پدیدة غلوّ است. این پدیده از جهات متعددی دارای اثراتی در جهان اسلام بوده که یکی از این اثرات، استفاده از جعل حدیث در راستای اهداف غالیانه در این حوزة فرهنگی است. احادیث جعلی در حوزة غلوّ موضوعات متعدّدی را شامل می‌شوند که شناسایی آن‌ها بر حدیث پژوهان امری ضروری است.
همچنین به نظر می‌رسد پدیده غلوّ در حوزة علوم قرآنی و تفسیر نیز وجود داشته و اثراتی برجای نهاده است که از جمله نمودهای این حضور را می‌توان در تأویلات نابجا و تبلیغ عقیدة تحریف قرآن و جعل احادیثی در هر دو موضوع مشاهده کرد. در این مقاله تلاش شده است این موضوع در بوته نقد و ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Take the Role of Ghalians in the Quranic Sciences and Interpretation Based on No Falsification of the Holy Quran and Verses' Interpretation

نویسندگان [English]

  • Seyed MohammadHosein MirSadeghi 1
  • Abd al-Hady Feghhi Zadeh 2
  • HamidReza Saraf 3
1 Assistant professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Tehran
2 Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Tehran
3 Phd Student, in Quran and Hadith Sciences, the University of Tehran
چکیده [English]

One of the events that has happened in the Muslim's world is the event of Ghlove. This event in many aspects have had many affects on Muslim's world that one of these aspects is ,using fabricated speech (Hadis) in Ghlove area including various topics.
This article will describe this topic that Ghalians have been in science area of Quran and interpetation of that and they have remained effects such as manifestation of this presence that are both visible in inappropriate glossing and the promotion of distortion of holy Quran and fabricating the speech (Hadis).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gholov
  • Ghalian
  • Fabricated speech
  • Glossing
  • falsification of Holy Quran
  • interpretation
  • the Quranic science