تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)‏

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)‏

چکیده

یکی از برجسته‌ترین خاورشناسان شیعه پژوه معاصر، «اتان کولبرگ» است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی کولبرگ و آثار وی، گزارش کاملی از مقاله وی در موضوع جهاد ارائه شده و در مقام بررسی مقاله، در دو بخش نقد محتوایی و نقد منابع، آراء وی در بوته نقد قرار گرفته است.
وی در مقاله خود تحت عنوان «تطور نظریه جهاد در شیعه امامیه» با مطالعة تاریخی و استناد به برخی روایات، به بررسی رویکرد امامیه نسبت به «جهاد» در عصر امیرالمؤمنین(ع) و پس از آن پرداخته است. او در این رهیافت ابتدا شباهت‌ها و تفاوت‌های میان امامیه و اهل سنت در باب مفهوم جهاد را مطرح نموده و مستندات امامیه در وجوب جهاد را بیان می‌کند، سپس به بررسی جنگ‌های امیرالمؤمنین(ع) پرداخته، و به مناسبت از احکام قتال اهل بغی سخن به میان می‌آورد. در پایان نیز وضعیت جهاد را از نگاه تاریخی، پس از خلافت حضرت علی (ع) تا عهد قاجار مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله حاضر با بیان نکات محوری اتان کولبرگ در موضوع جهاد، آن‌ها را از نظر محتوا و نیز منابع مورد استفاده در بوته نقد قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical analysis of Etan Kohlberg׳s Views on Jihad from the Imamiyya Perspective

نویسندگان [English]

  • Mahmood Karimi 1
  • Seyd Sajad Tabatabaey Nejad 2
1 Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Emam Sadiq
2 Phd Student, in Quran and Hadith sciences, the University of Emam Sadiq
چکیده [English]

“Etan Kohlberg” is one of the most outstanding orientalists studying Shiism. Giving a brief introduction of Etan Kohlberg and his works, this article presents a complete report of his article on “Jihad” along with a critical analysis of its contents and sources .
In his article, the Development of the Imami Shiite doctrine of "Jihad", showing the historical evidence and relying on certain traditions, Etan Kohlberg has dealt with the Shiite approach towards Jihad at the time of Imam Ali and after wards.
The present article stating the focal points of Etan Kohlberg on Jihad, criticizes and analyzes the content and the sources of the article. It first raises, the similarities and differences between Sunnis and Shiites on the concept of Jihad and then states the sources and evidence of Imami Shiies on the obligation of Jihad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamiyya
  • Jihad
  • Etan Kohlberg
  • critical analysis
  • Orientalists