بررسی روایی علل فقدان نام ائمه اطهار (ع) در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان ‏

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

چکیده

خلافت و جانشینی پیامبر اکرم (ص) و در اختیار گرفتن آن توسط خلفای پیش از امام علی(ع)، موضوعی چالش برانگیز بین شیعه و اهل سنت است که از دیر باز در بسیاری از محافل به صورت مجادلات کلامی و استمداد نابخردانه از ابزاری چون روایات برای غلبه بر حریف بازتاب یافته است. در این بین، ذهن بسیاری از افراد خواسته یا ناخواسته به این سمت می‌رود که چرا نام حضرت علی (ع) و تصریح به ولایت ایشان با توجه به نقش تکمیل کننده‌ آن برای اسلام و مسلمانی که پیام آیه‌ تبلیغ نیز هست، در قرآن یاد نشده است. بر این اساس شاید برخی از افراط گرایان درصدد برآیند تا با استفاده از روایاتی نایاب، تصور وجود نام ائمه (ع) در قرآن را به شکل حقیقتی قابل باور جلوه دهند.
در این پژوهش با بررسیِ چند روایت در این زمینه، به وجود غالیان و افراد مجهول در سند روایات پی می‌بریم و با توجه به معنای اصلی هم خانواده واژه‌هایی چون اقراء، تنزیل و نگاهی به ساختار روایات به معنایی جز معنای اصطلاحی آن دست می‌یابیم. پس از آن، قرائن و نشانه‌ها و حکمت‌های چندی در نبود نام ائمه (ع) در قرآن را بازگو و در نتیجه تلاش بیهوده قائلان به وجود نام ائمه (ع) در قرآن را روشن خواهیم ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Tradition Analysis of Reasons the Absence of the Citation of Imams’ Names in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Parviz Rastegar 1
  • AliReza Purbarat 2
1 Assistant professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Kashan
2 Phd Student, in Quran and Hadith sciences, the University of Kashan.
چکیده [English]

The role of being the caliphate of the Prophet or his succession role and taking such a role by the caliphs preceding imam Ali, is a challenging issue between the Shiite and the Sunni resulting in theological controversies and taking unwise advantage of the traditions as a means to overcome the opponent in many circles since a long time. Mean while one, purposefully or inadvertently, comes up with the question: why the name of imam Ali and the declaration of his velayat as a factor that brings Islam and Muslims to perfection which is itself the message of the Notification Verse, is not mentioned in Quran. Based on that, using some rare traditions, some extremists might seek to indicate that the presence of the imams’ name in Quran is truly feasible.
Analyzing some traditions concerning this case, we find qalis and some figures unauthentic as to their tradition documentation and noting the original sense of the derivative forms of the words like eqra and tanzil and having a look on the structure of different copies of Quran we end up with a sense different from that of the technical term. Then I present some documents, signs and reasons for the absence of imams’ name in Quran and subsequently I show the effort of those believing in the presence of imams’ names in Quran as unfruitful.
I know that although some Shiite scholars have provided wide-ranging answers to the issue in question, this study considering its comprehensiveness and its covering of novel issues can be considered important and worth examining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Households of the Prophet
  • Copies
  • Finalizing words
  • Haji Nuri
  • Eqra
  • Tanzil