حوزه‌های تمکّن ابلیس در خصوص انبیاء و اولیاء از دیدگاه علّامه طباطبایی ‏

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه ق‏م

2 کارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم ‏

چکیده

انبیاء و اولیاء الهی که از مصادیق بارز بندگان مخلص خداوند هستند، طبق تصریح آیات قرآن مجید از دایره نفوذ و وسوسه باطنی ابلیس مصون و در امان می‌باشند؛ ولی نکته قابل توجه این است که آیاتی وجود دارد که از مداخله و اخلال‌گری‌های ابلیس در برنامه‌ها یا اهداف انبیاء و اولیاء الهی حکایت می‌کند که عبارتند از: مس و آزار جسمی، نسیان افکنی، جلوگیری از تحقق آرمان‌های الهی و القاء وساوس و شبهات انحرافی.
مفسران بزرگ قرآن هر کدام دیدگاه‌های خود را در این باره ابراز داشته‌اند؛ لکن علامه طباطبایی در تفسیر گران‌قدر المیزان در برخی موارد مانند مس و آزار جسمانی نظرات متفاوتی نسبت به دیگر مفسران آورده‌ است؛ لذا در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن بیان دیدگاه مفسران مختلف، به تبیین و تشریح موارد اختلافی دیدگاه علامه طباطبایی با دیگر مفسران و شبهه زدایی در این زمینه بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Areas of Satan's dominion over the prophets and saints from the point of view of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • vali allah naghiporfar 1
  • leyla haghighat ghareh 2
1 Assistant Professor of Quranic and Hadith Sciences, Qom University
2 Master of Quranic Sciences, Holy Quran Sciences and Education University of Qom
چکیده [English]

According to the verses of the Holy Qur'an, the prophets and saints of God, who are clear examples of the sincere servants of God, are safe from the circle of influence and inner temptation of the devil; But it is noteworthy that there are verses that indicate the interference and disruption of the devil in the plans or goals of the prophets and saints, which are: copper and physical persecution, forgetfulness, preventing the realization of divine ideals and inducing obsessions and deviant suspicions.
The great commentators of the Qur'an have each expressed their views on this matter; However, Allameh Tabatabai in his expensive interpretation of Al-Mizan in some cases such as copper and physical abuse has given different opinions than other commentators; Therefore, in this study, we intend to explain the differences between the views of Allameh Tabatabai and other commentators and dispel doubts in this regard, while expressing the views of different commentators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • The prophets
  • Allameh Tabatabai
  • Iblis
  • Temptation
  • Doubt