نقد انواع نگرش‌ها به رابطه دین و نیازهای انسان بر اساس قرآن کریم ‏

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام ‏

چکیده

مسئله نیازمندی انسان به دین، از مسائل جدید در حوزه دین شناسی می‌باشد که تکیه عمده آن بر تأثیرات دین در رفع انواع نیازهای فردی و اجتماعی است. این مقاله با رویکردی جدید بر آن است تا انواع دیگر ارتباط میان دین و نیازهای انسان را که اندیشمندان حوزه‌های مختلف فکری، به نوعی به آن‌ها معتقد بوده‌اند؛ استخراج کرده و از دیدگاه آیات قرآن کریم مورد نقد و بررسی قرار دهد.
در نهایت نیز با استناد به آیات قرآن کریم، دیدگاه مکتب الهی اسلام را در این باب جویا شده که بر این اساس، این دیدگاه با فطری دانستن نیاز به دین برای انسان به عنوان برترین آفریده‌های خداوند و اهتمام به نقش آن در به کمال رساندن ظرفیت وجود آدمی که کمال و هدف کل آفرینش نیز هست، به نوعی دین و دین‌داری را غایت نظام هستی قرار داده است، و با این رویکرد که ناشی از شناخت عمیق و احاطه همه جانبه خداوند متعال بر ابعاد و ظرفیت وجودی و مقصد نهایی انسان است؛ دیدگاه مذکور از آفات علم بشری مصون مانده و بر همه نظریات، برتری می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique of various attitudes towards the relationship between religion and human needs based on the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • mahdi akbarnejad 1
  • mina yaghoubi 2
1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Ilam University
2 PhD student in Quranic and Hadith Sciences, Ilam University
چکیده [English]

The issue of human need for religion is one of the new issues in the field of theology, the main reliance on the effects of religion in meeting various individual and social needs. This article takes a new approach to other types of connection between religion and human needs that thinkers in various fields of thought have somehow believed in; Extract and critique from the perspective of the verses of the Holy Quran.
Finally, by quoting the verses of the Holy Quran, the view of the divine school of Islam in this regard has been sought, based on this view, recognizing the innate need for religion for man as the supreme creation of God and diligence in its role in perfecting capacity The existence of man, who is also the perfection and goal of all creation, has somehow put religion and religiosity at the end of the system of existence, and with this approach, which results from deep knowledge and all-encompassing surroundings of God Almighty on the dimensions and capacity of existence and ultimate destination of man; This view is safe from the pests of human science and prevails over all theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • religion
  • human needs
  • Deliveryism
  • Functionalism
  • Existentialism