بررسی شخصیت رجالی ابن عقده و واکاوای مذهب او در کتب تاریخی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده علوم حدیث قم

چکیده

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده، از جمله رجالیون برجسته و مشهور شیعی به شمار می‌آید که همچنان تاریخچه زندگانی وی در هاله‌ای از ابهام است. سال تولد و وفات، محل تولد و مذهب وی به درستی مشخص نیست، تاکنون هیچ یک از رجالیون طبقه وی را مشخص نکرده­، از کتاب‌های متعددی که نگاشته و همگان بر ذکر عناوین آن اذعان دارند، جز کتاب «الولایه» که بازسازی شده، اثری در دسترس نیست و همچنان کتاب رجال او پیدا نشده است.
در این مقاله تلاش شده است با تأمل و تفحص در آثار منقول از این رجالی مشهور و بررسی ابعاد مختلف زندگانی وی، بر مبنای گزارش‌ها و استدلال‌های تاریخی و نیز مروری بر آراء رجالی ابن عقده، مذهب وی را تعیین کرده و ابهامات موجود در خصوص مذهب وی را پاسخ دهیم. در این پژوهش بر خلاف اذعان رجالیون درباره زیدی بودن ابن عقده، بر امامی بودن وی تأکید شده و این مطلب در نهایت بر مبنای گزارش‌ها و استنادات تاریخی به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the personality of Rajali Ibn Oqde and the analysis of her religion in historical books

نویسندگان [English]

  • jafar firozmandi 1
  • zohreh narimani 2
1 PhD student, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch
2 PhD student of Qom Faculty of Hadith Sciences
چکیده [English]

Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Aqda is one of the prominent and famous Shiite scholars whose life history is still in a state of ambiguity. The year of his birth and death, the place of his birth and religion are not known exactly, so far none of the rijals of his class have specified him, from the numerous books he has written and everyone agrees to mention its titles, except for the restored book "Al-Walaya" Not available and his book Rijal is still not found.
In this article, an attempt has been made to determine the religion of this famous rijali by reflecting and examining the movable works of this famous rijali and examining various aspects of his life, based on reports and historical arguments, as well as a review of rijali's views. Let's answer him. In this research, contrary to the rijalians' acknowledgment that Ibn Aqda was a Zaidi, it was emphasized that he was an Imam, and this has finally been proven based on historical reports and citations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bn Oqde, The science of men
  • Shiism
  • Jaroudia sect
  • History of Hadith